Uputstvo za importovanje sadrzaja XML fajlova prispelih sa vagica.

NEW_IMPORT

1) Prvi korak je definisanje putanje ka XML fajlu koji je stigao sa vagice na FTP server. U glavnom bocnom meniju treba uci u odeljak “All Import”, pa na opciju “New import” i sa desne strane izabrati opciju “Download File From URL”. Zatim u polje te opcije upisati odgovarajuci URL ka XML fajlu kojem se ce pristupiti preko HTTP protokola.

Primer URL-a:

http://www.klasterpanonskapcela.com/vage/VagaID020/ID020/reports/uReport.xml

 

2) Klikom na dugme “Next” ulazimo u naredni korak u kojem odabiramo strukturu iz XML fajla iz koje zelimo da importujemo podatke.

NEW_IMPORT_002

S obzirom da su nam potrebni svi podaci iz XML fajla, u odeljku “Filtering Options -> What element are you looking for?” klikom odaberemo glavni element “report” i sa leve strane cemo dobiti odgovarajucu strukturu XML-a, tj. u ovom slucaju sve elemente XML fajla.

 

3) Klikom na dugme “Next” dolazimo do treceg koraka u kojem treba da napravimo Template za stranicu, tj. post koji ce da nosi podatke iz XML fajla.

NEW_IMPORT_003

Prvo u polje za naziv unesemo ime stranice, znaci po nekoj konvenciji, npr

Vaga ID020

,a onda u polju ispod mozemo da krenemo da gradimo strukturu stranice. S obzirom da je struktura podataka ista za svaku vagicu, nema potrebe da svaki put gradimo novi template, vec se udje u “Text” mod editora i uradi se copy/paste sledeceg koda:

 

KOD ZA TEMPLATE - kopirati ga u Text modu glavnog prozora / editora

<strong>ID: </strong>{id[1]}

<strong>Ime:</strong> {name[1]}

<strong>Lokacija: </strong>{location[1]}

<strong>Geo. širina:</strong> {lat[1]}

<strong>Geo. dužina: </strong>{lon[1]}

<strong>Datum: </strong>{date[1]}

<strong>Vreme: </strong>{time[1]}

<strong>Tara: </strong>{tare[1]} Kg

—————————

<strong>Dnevni izveštaji</strong>

*********

<strong>Vreme:</strong> {log[1]/time[1]}

<strong>Neto težina: </strong>{log[2]/net[1]} Kg

<strong>Temperatura vazduha:</strong> {log[1]/ta[1]} °C

<strong>Relativna vlažnost vazduha:</strong> {log[2]/rha[1]} %

<strong>Temperatura u košnici:</strong> {log[2]/tbh[1]} °C

*********

<strong>Vreme:</strong> {log[2]/time[1]}

<strong>Neto težina: </strong>{log[2]/net[1]} Kg

<strong>Temperatura vazduha:</strong> {log[2]/ta[1]} °C

<strong>Relativna vlažnost vazduha:</strong> {log[2]/rha[1]} %

<strong>Temperatura u košnici:</strong> {log[2]/tbh[1]} °C

**********

<strong>Vreme:</strong> {log[3]/time[1]}

<strong>Neto težina: </strong>{log[3]/net[1]} Kg

<strong>Temperatura vazduha:</strong> {log[3]/ta[1]} °C

<strong>Relativna vlažnost vazduha:</strong> {log[3]/rha[1]} %

<strong>Temperatura u košnici:</strong> {log[3]/tbh[1]} °C

**********

<strong>Vreme:</strong> {log[4]/time[1]}

<strong>Neto težina: </strong>{log[4]/net[1]} Kg

<strong>Temperatura vazduha: </strong>{log[4]/ta[1]} °C

<strong>Relativna vlažnost vazduha: </strong>{log[4]/rha[1]} %

<strong>Temperatura u košnici:</strong> {log[4]/tbh[1]} °C

**********

 

Ispod glavnog prozora postoji i opcija da se template sacuva i kasnije pozove prilikom pravljenja stranice za novu vagicu, a moze i ovako sa copy/paste.

 

4) Nakon klika na “Next”, dolazimo u odeljak za Opcije importovanja.

NEW_IMPORT_004

 

Opcije bi trebalo da izgledaju kao na slici, a sto se tice ovih opcija sa tekstualnim poljima, u njima treba upisati sledece:

Categories:  Lista-svih-vagica

Custom fields:

Name: geo_latitude  Value: {lat[1]}

Name: geo_longitude  Value: {lon[1]}

Name: sidebar   Value: Pojedinacna_vaga

NEW_IMPORT_006

Post author: admin

Post Excerpt: Vaga ID020 – za detalje kliknite na naslov

(odnosno ime stranice za konkretnu vagicu koje je definisano u 3. koraku)

NAPOMENA:

Nakon sto se klikne dugme Save, script ce poceti da generise stranicu/post za vagicu i da uvlaci podatke iz XML fajla i zato je potrebno ostaviti ukljucenu opciju “Create new posts from records newly present in your file”, ALI samo za prvo generisanje stranice, tj. za prvi import.

Nakon uspesnog importovanja, trebao bi da postoji novi post za odgovarajucim nazivom, npr “Vaga ID020”, a na mapi bi trebala da se pojavi nova vagica koja prikazuje iste te podatke sa stranice.

Ako je sve proslo uspesno, u glavnom meniju sa desne strane treba odabrati “Manage Imports” i na toj listi bi trebao da bude izlistan i XML fajl kao i URL koji ste malopre importovali. Klikom na opciju “Edit Options” ispod tog fajla, treba ponovo uci u Opcije importovanja i sad bi trebalo iskljuciti opciju “Create new posts from records newly present in your file” i ostaviti da bude aktivna samo opcija “Update existing posts with changed data in your file” .

Ovo treba da se uradi kako script ne bi za svaku promenu u XML-u pravio novi post, vec da samo na prethodno generisanom postu menja parametre koje preuzme iz XML-a.

NEW_IMPORT_005

 

5) U narednom koraku potrebno je definisati Cron Jobs, tj. sheduled tasks za svaku od vagica, tj. za njen XML, kako bi server znao kada i kako da proverava pristigle XML fajlove. To radimo tako sto se u odeljku “Manage Imports” (gornja slika) pozicionira na zeljeni import i klikne na opciju “Cron Sheduling” . Nakon toga ce se otvoriti Cron Sheduling dijalog za konkretan XML i bice prikazane komande koje su generisane za ID tog XML fajla kao i opis postupka.

Npr. za vagicu ID020 to ce biti komande:

wget -q -O /dev/null “http://www.klasterpanonskapcela.com/wp-cron.php?import_key=cLn8-d7i&import_id=30&action=trigger”

i

wget -q -O /dev/null “http://www.klasterpanonskapcela.com/wp-cron.php?import_key=cLn8-d7i&import_id=30&action=processing”

NEW_IMPORT_010

Ove dve komande treba kopirati u fajl “crontab” koji se nalazi u direktorijumu /etc/ na serveru Klastera. To je fajl u kojem se definise vreme izvrsavanja komande, koji korisnik izvrsava komandu i komanda koja se izvrsava:

Npr. za gore pomenutu vagicu struktura bi izgledala:

Vaga ID020, provera svaki minut

#Vaga ID020, provera svaki minut
* * * * * root wget -q -O /dev/null “http://www.klasterpanonskapcela.com/wp-cron.php?import_key=cLn8-d7i&import_id=30&action=trigger”
* * * * * root wget -q -O /dev/null “http://www.klasterpanonskapcela.com/wp-cron.php?import_key=cLn8-d7i&import_id=30&action=processing”