UPORNOST SE ISPLATILA!

Više od tri godine Inovativni klaster “Panonska pčela“ nastoji da se jedan paradoksalni namet na pčelare ukine. Radi se o tzv. „pašarini“, odnosno, o naknadi za korišćenje javnih dobara. Ta javna dobra, koja pčelari koriste za iznošenje i postavljanje košnica su nacionalni parkovi i ostali prostori kojima upravljaju javna preduzeća („Srbija šume“, „Srbija vode“, „Vojvodina šume“, „Vojvodina vode“). Predstavnici klastera razgovarali su sa mnogim direktorima, državnim sekretarima, pokrajinskim sekretarima i svi su manje ili više bili mišljenja da su pčele izuzetno značajne za eko-sistem i očuvanje i razvoj flore i faune. Ali od tih načelnih podrški nije se otišlo dalje. Paradoksalno je da su za iznošenje košnica neka JP naplaćivala naknadu kao da se radi o turistima koji koriste prostore javnih dobara!

Da se upornost isplati i da mere koje doprinose razvoju pčelarstva u Srbiji moraju biti predmet borbe udruženja, pokazala su dešavanja početkom februara 2018. godine.

Inovativni klaster „Panonska pčela“, a izgleda i još neka Udruženja pčelara (kao da ne postoje krovne organizacije), dobila su nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je predložilo Ministarstvo finansija. U dopisu Privredne komore Srbije, konkretno Mirjane Miščević, kojoj se posebno zahvaljujemo na dosadašnjoj saradnji, naznačeno je da se uz nacrt Zakona dostavlja obrazac za primedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Eksperti klastera su proučili nacrt Zakona i uočili ogromnu priliku da se jednom, zauvek, na najjači način – putem Zakona, ukine „pašarina“, tj. naknada za iznošenje i postavljanje košnica na prostore javnih dobara. Klaster suštinski nije imao primedbe na dostavljeni nacrt, ali je u dostavljenom obrascu predložio da se unese novi član, koji bi glasio: „Za iznošenje i postavljanje košnica sa pčelama na javne površine, ne može se ni po kojem osnovu naplaćivati naknada za korišćenje javne površine“.

Popunjen obrazac je poslat Privrednoj komori Srbije, a u ponedeljak 05. februara 2018. je organizovana javna rasprava o Nacrtu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Rasprava je održana u Velikoj sali Privredne komore Srbije, a sala je bila mala da primi sve zainteresovane. Raspravu su vodili predstavnici Ministarstva finansija, ministar Vujović sa saradnicima, a raspravi su prisustvovali i predstavnici drugih ministarstava – poljoprivrede i zaštite životne sredine i ministarstva privrede.

Predstavnik klastera je na javnoj raspravi ponovio zahtev da se Zakon dopuni sa još jednim članom, tekstom koji je klaster predložio i koji bi trajno ukinuo „pašarinu“. Svoj zahtev je i obrazložio i za to je dobio bezrezervnu podršku ministra finansija Dušana Vujovića, ali i predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Tražili smo i očekujemo pismenu potvrdu da je naš zahtev prihvaćen, ali pošto je rasprava bila javna, podrška ministra Vujovića i drugih ministarstava, daje nam za pravo da kažemo: Upornost se isplatila! Pčelari, „pašarina“ će definitivno biti ukinuta!

 

Kao što smo naveli, bilo je mnogo zainteresovanih za učešće u ovoj javnoj raspravi, ali na žalost, osim predstavnika Inovativnog klastera „Panonska pčela“ nije primećeno učešće nijednog pčelarskog udruženja, društva, niti saveza, koja okupljaju pčelare.

 

Ili nisu znali, ili su imali „preča posla“, tek nije ih bilo kada se bitna stvar za pčelare rešavala!

0 komentara

Ostavite komentar

Želite da učestvuje u diskusiji?
Slobodno se pridružite.

Leave a Reply