U SUSRET FONDOVIMA IPA/RD EVROPSKE UNIJE

Svi objektivni pokazatelji ukazuju da će biti uskoro konkursa za dobijanje sredstava iz IPA/RD II fondova EU za razvoj poljoprivrede i sveukupni ruralni razvoj. Na raspolaganju će poljoprivrednicima u Srbiji do 2020. godine, dokle će trajati poziv IPA/RD II, biti oko 100.000.000,00 eura. Radi se o ogromnim sredstvima, a istovremeno u budžetu Srbije za poljoprivredu ostaće više para za one poljoprivredne oblasti (pčelarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i sl.) koje nisu obuhvaćene ovim programom IPA/RD II. Stalna medijska promocija IPA/RD i mnogobrojna predavanja stvorile su kod naših poljoprivrednika, vrlo često, neopravdana očekivanja. Šta je uzrok tome? Jedan od ključnih uzroka relativno dezorjentisanih poljoprivrednika je što se jedni mnogo nadaju dobijanju sredstava iz IPA/RD fondova, a drugi baš i ne veruju u to, jeste kasno osnivanje Lokalnih akcionih grupa (LAG) i uvodjenje LEADER pristupa i alata, koji mogu veoma značajno pomoći u absorpciji sredstava iz EU.

Negde desetak godina unazad Ministarsvo zaduženo za poljoprivredu, ali i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, počelo je osnivanje LAG-ova širom Srbije. To su bile neformalne grupe, bez pravnog statusa i skoro bez ikakvog uticaja na ruralni razvoj u svojim sredinama. Prelaskom LAG-ova iz neformalnih grupa u pravnu formu- udruženja, stvorili su se uslovi da LAG-ovi značajnije utiču na strategije lokalno-ekonomskog razvoja sa akcentom na ruralni razvoj. Ako se zna da LAG-ovi u EU deluju izmedju ostalog, kroz javno-privatno partnerstvo onda i kod nas LAG-ovi koji su uspeli da uspostave saradnju sa lokalnim samoupravama i predstavili se kao kompetentni akteri koji ne deluju po sistemu “šta treba uraditi”, već “kako to uraditi”. Bez obzira što, bar javno, nema podataka o radu LAG-ova u Srbiji, moglo bi se ipak zaključiti da osim dva-tri postojeća LAG-a ostali su daleko od očekivanih i potrebnih kapaciteta, kako bi uloge, koje je EU predvidela za njih, uspešno odigrali. I dok na papiru postoji odredjen broj LAG-ova, ostalo je još dosta ruralnih područja koja nisu pokrivena, makar na papiru. I dok postojeći LAG-ovi jedva preživljavaju, jer nemaju sredstava za održavanje kancelarija i opreme za osnovno poslovanje, uspostavljanje novih LAG-ova teško ide. Niko ne želi da se bez, bar osnovnih sredstava bavi LAG-om, a mladi nemaju strpljenja da volontirajući ulože u sebe.

Ipak, nije sve tako crno. Grupa udruženja uz ogromnu pomoć Poljoprivredne stanice Novi Sad i njihovog direktora Milana Milića, započela je proces osnivanja Lokalne akcione grupe – LAG “Šajkaška”, koji obuhvata mesta: Kać, Budisavu, Kovilj (Grad Novi Sad), Čurug, Djurdjevo, Gospođince, Žabalj, Titel, Šajkaš, Mošorin, Vilovo, Lok i Gardinovce.

Već su obavljeni razgovori sa predstavnicima Opština Žabalj i Titel i prvim čovekom veća za privredu Miloradom Radojevićem i dobijena je pismena podrška za osnivanje LAG “Šajkaška”. Način i metodologija osnivanja LAG “Šajkaška” prenet je u projekat: “Dijalogom do osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) “Šajkaška” u cilju pokretanja inicijativa za lokalni ekonomski razvoj”.

Očekivanja su da će realizaciju tog projekta podržati i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, jer ciljevi projekta su u potpunom saglasju sa politikom rada Sekretarijata.

Bez obzira na podršku od strane Sekretarijata, već je formiran Inicijativni odbor od desetak udruženja vezana za ruralni razvoj i uz podršku Poljoprivredne stanice Novi Sad, koja savetodavno pokriva površinu LAG-a, kao i podršku lokalnih samouprava, LAG “Šajkaška” biće osnovan i registrovan do kraja 2017. godine.

Kašnjenje u osnivanju LAG “Šajkaška” je evidentno kad su u pitanju fondovi  IPA/RD II za Srbiju, ali je velika zainteresovanost na terenu i veće uključenje mladih spremnih na “akciju” uz pomoć projektno-programskih ljudi. Očekuje se da će LAG “Šajkaška” veoma brzo podići svoje kapacitete i biti kompetentan sagovornik, prenoseći stavove od “dole prema gore”.

Uskoro će biti organizovano vise javnih tribina i susreta sa zainteresovanima u skoro svim mestima koje pokriva LAG. Biće izradjena brošura sa opisom ciljeva LAG-a i primenom LEADER metoda i alata u cilju absorbcije što vise sredstava iz IPA/RD fondova, ali i za utrošak tih sredstava u punom kapacitetu, sa ciljem ekonomskog razvoja ruralnih područja.

Biće organizovane prezentacije i objašnjenja Pravilnika za dobijanje sredstava iz IPA/RD fondova EU (već zvanično usvojeni) kako bi zainteresovani jasno znali da li kod njih postoje uslovi za konkurisanje i na koji način mogu konkurisati, ako ispunjavaju uslove konkursa.

U svim ovim aktivnostima posebna pažnja biće posvećena saradnji sa lokalnim samoupravama i saradnji sa medijima. Svakako se ne sme zanemariti ni saradnja sa Vladom Vojvodine, učešće u radnim grupama EU Conventa za poglavlja 11, 12 i 13 (ruralni razvoj, bezbednost hrane i ribarstvo) i učešće u svim dešavanjima, koja mogu doprineti povećanju kapaciteta LAG “Šajkaška”.

LAG “Šajkaška” će saradjivati i sa svim LAG-ovima u Srbiji i jačati LEADER mrežu.

Ambiciozni, ali mogući ciljevi su pred nama i zato u ovo vreme, kada je retkost društveno biti aktivan, ova inicijativa zaista zaslužuje i pažnju i podršku.

0 komentara

Ostavite komentar

Želite da učestvuje u diskusiji?
Slobodno se pridružite.

Leave a Reply