Srbija nije spremna za otvaranje poglavlja 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

 

Na sednici Nacionalnog konventa 11, 12, i 13 koja je održana 29 septembra u Zelenom salonu Narodne skupštine Srbije učestvovao je i Inovativni klaster Panonska pčela.

Tokom sednice je bila diskusija o nalazima skorijeg izveštaja za pregovaračko poglavlje 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Posle zaista kratkog i šturog izveštaja u kom se samo navelo šta to treba Srbija da uradi kako bi se bar približila otvaranju poglavlja 12, bez bilo kakvog akcionog plana (kada i kako će se te primedbe otkloniti), otvorena je diskusija. Izveštaj je u ime Ministarstva poljoprivrede prezentovala Tamara Bošković iz Uprave za veterinu.

Osnovni zaključak diskusije je da Srbija mora hitno da uredi sve propise i realizuje sve preporuke EU kada su u pitanju bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, pre svega zbog svojih građana, a tek onda ili zajedno, zbog toga što su to uslovi poljoprivredne politike EU.

Treba napomenuti da je kod pregovora sa EU, jedan od najtežih, upravo pregovor o poljoprivrednoj politici i tu nema kompromisa ili su oni izuzetno retki.

Didkusija prisutnih članova radne grupe i predstavnika Ministarstva poljoprivrede bila je konstruktivna, ali se stekao dojam su izneti problemi od ranije poznati i da rešavanje istih, nije daleko doguralo.

Napomenuto je da Srbija nema dovoljne administrativne kapacitete kada je u pitanju bezbednost hrane. Što je najgore, stiče se utisak da se za taj problem ne nazire rešenje. Čulo se, da bi se u cilju bar delimičnog razrešenja tog problema mogao realizovati prenos ovlašćenja na pojedina kompetentna udruženja (Veterinarska komora, u prvom redu). Prosto zapanjuje činjenica da Referentna laboratorija, a posebno njen deo za mleko, još nije u punom radnom kapacitetu.

Diskusija je bila i u vezi sa procentom aflatoksina u kravljem mleku. Imajući u vidu činjenicu da je aflatoksin jedan od najdragocenijih materija, licitiranje sa procentom njegovog prisustva u mleku, deluje vrlo zabrinjavajuće. I dok se procenat menja, sve pod izgovorom olakšavanja mlekarske proizvodnje, niko se, bar ne konkretno, ne bavi iskorenjavanjem uzroka njegove pojave u mleku. Buđav i nesušeni kukuruz i stočna hrana proizvedena od njega su osnovni uzrok, mišljenje je izneto na sastanku. Nije dovoljno i nije dobro ni za potršače ni za proizvođače mleka upodobljavati procenat aflatoksina u mleku, već se moraju ukloniti uzroci njegovog prisustva.

Drugo pitanje oko kog je bilo diskusije jeste problem vakcinacije svinja protiv svinjske kuge. Mesu od svinja vakcinisanih protiv ove bolesti nema mesta na EU tržištu. Gospodin Budimir Plavšić iz Uprave za veterinu vrlo je argumentovano obrazložio činjenicu da se kod nas još uvek vakcinišu svinje. Njegovo mišljenje je da opasnost od svinjske kuge u Srbiji (ali i u drugim zemljama) postoji, ali da je razlog što se ne ukida vakcinacija finansiske prirode. Naime, gospodin Plavšić napominje da Srbija nema fond iz kog bi se nadoknadila šteta poljoprivrednicima koja bi nastala uništavanjem zaraženih svinja. On se nada da će Srbija uskoro osnovati neophodni fond, što bi stvorilo mogućnost da se vakcinisanje ukine.

Kada je meso u pitanju, članovi radne grupe su dali primedbe na lošu kontrolu uvezenog mesa koje odlazi u preradu za proizvode koje nemaju sledljivost kontrole, a to dovodi do velikih sumnji u kvalitet, pa i bezbednost konzumiranja tih proizvoda. Odgovora na ove primedbe nije bilo.

Svakako da na bezbednost hrane utiče i zbrinjavanje animalnog i klaničnog otpada. Zapanjujuće je i to da su u trenutku skrininga u Srbiji bila svega 2 objekta ovlašćenih da postupaju (bez obzira šta bi to značilo) sa sporednim proizvodima životinjskog porekla 1 i 2, dok je 17 ovlašćenih objekata za obradu materijala kategorije 3. Od započinjanja skrininga do danas prošlo je dosta vremena, ali u Srbiji leševi uginulih životinja, klanički konfiksati, nisu zbrinuti, a jedina kafilerija ni kapacitetom ni tehnologijom ni izbliza ne zadovoljava potrebe Srbije. Lokalne samouprave opština i gradova, dobile su ,,vruć krompir” da sami reše ovaj problem na svojim teritorijama. Kupuju se frižideri smeštaj te vrste otpada , a onda se čeka na red u toj jedinoj kafileriji.

Umesto našeg zaključka, koji može da bude i subjektivan, prenećemo u potpunosti, zaključke i preporuke Evropske komisije iz nalaza skrininga izveštaja za pregovaračko poglavlje 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

 

Zaključci i preporuke

 

,,S obzirom na prethoden navode, naročito nalaze prestavljene u delu III (Procena stepena usklađenosti i kapaciteti za sprovođenje) Srbija ne može smatrati da je dovoljno pripremljena za pregovore u ovom poglavlju. S toga, komisija ne preporučuje, u ovoj fazi, otvaranje pristupnih pregovora sa Srbijom o poglavlju 12 – bezbednost hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike.

S obzirom na situaciju kako je prethodno procenjeno, preporuka je da se ovo poglavlje pregovora otvori kada se ispune sledeći uslovi:

– Srbija treba da usvoji okvir zakonodavstva koji je u skladu sa pravilnim tekovinama EU, koji omogućava potpunu transpoziciju pravnih tekovina u ovom poglavlju i sadrži odredbe za jasniju raspodelu nadležnosti, posebno za kontrolna tela.

– Srbija treba da predstavi komisiji sveobuhvatnu nacionalnu strategiju, uključujući i akcioni plan, koji će služiti kao osnova za prenošenje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU za bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, uključujući planove za razvoj relevantnih administrativnih kapaciteta i procenu potrebnih finansiskih sredstava. Posebnu pažnju treba posvetiti detaljnom akcionom planu u pogledu kontrole i iskorenjavanju klasične svinjske kige za domaće svinje i divljih svinja posle prekida vakcinisanja.

– Srbija treba da komisiji predstavi klasifikaciju svih prehrambenih objekata i sve ustanove za rukovanje sporednim proizvodima životinskog porekla na osnovu pravnih tekovina EU, a koja će služiti kao osnova za budući Nacionalni program za unapređenje ustanova za tretiranje hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla”.

(Preneto iz izveštaja o Skriningu Srbije – Poglavlje 12 – sednica RG NKEU za poglavlja 11. 12, 13.  29. septembar 2017.)

0 komentara

Ostavite komentar

Želite da učestvuje u diskusiji?
Slobodno se pridružite.

Leave a Reply