PRVO MEĐUNARODNO OCENJIVANJE MEDA

 

INOVATIVNI KLASTER “PANONSKA PČELA”  U SARADNJI SA NAUČNIM INSTITUTOM ZA VETERINARSTVO “NOVI SAD” ORGANIZUJE:

 

PRVO MEĐUNARODNO OCENJIVANJE MEDA

U okviru manifestacije “PČELARSKI SOKAK“

POZIV ZA TAKMIČENJE

 

Na takmičenju za ocenu kvaliteta mogu da se prijave svi pčelari iz Republike Srbije i pčelari iz susednih zemalja.

 

Za svaki uzorak potrebno je dostaviti tri staklene tegle po 450 grama meda. Med ne sme biti kristalisan i može da ima maksimalno 20 % vlage. Na propratnom dokumentu moraju biti napisan sledeći podaci: Ime i prezime, broj poljoprivrednog gazdinstva, tačnaadresa, godina rođenja,vrsta meda, godin proizvodnje i lokacija sa koje med potiče. Obavezan je kontakt telefon ili e-mail adresa.

 

Uzorci meda se mogu lično predatina gore navedeno adresi, a mogu se adekvatno zapakovani poslati poštom ili na neki drugi način. Za sve uzorke izdaje se potvrda o prijemu i plaćenoj kotizaciji. Sva količina meda koja ostane posle ocenjivanja biće uručena nekoj od dečijih ustanova.

 

Uzorci meda se dostavljaju od 15.09. do 15.10.2017. na adresu Trg Marije Trandafil 14, 21 000 Novi Sad.Kontakt telefon: 063 680 029 i e-mail: klasterpanonskapcela@gmail.com

 

Rezultati ocenjivanja bice postavljeni 05.10. na sajtu www.klasterpanonskapcela.com i 06.10. na štandu klastera na 50 jubilarnom Sajmu turizma u Novom Sadu. Proglašenje pobednika i uručenje nagrada biće krajem oktobra 2017.godine u sali Skupštine AP Vojvodine.

 

Najbolje ocenjeni med iz  Srbije dobiće diplomu šampiona i pehar.

Najbolje ocenjeni med koji pošalje pčelarka, dobija diplomu šampiona i pehar.                  

Najbolje ocenjeni med iz inostranstva dobija diplomu šampiona i pehar.

 

Nagrade šampionima biće dodeljene i u proizvodima mnogobrojnih donator koji su podržali ovo takmičenje.

Ukoliko u jednoj grupiima vise od 5 uzoraka meda, najbolje ocenjeni uzorak nosi titulu šampiona grupe.

Svi pčelari čiji med bude ocenjen i dobiju od 23 do 25 bodova dobijaju zlatnu medalju i diplomu. Pčelari čiji uzorci meda dobiju od 22,99 do 20 bodova dobijaju srebrne medalje i diplome, a pčelari čiji uzorci dobiju od 19,99 do 18 bodova dobijaju bronzane medalje i diplome. Uzorci koji dobiju manje bodova od 17,99 bodova su bez plasmana. Pčelari mogu da pošalju maksimalno 5 uzoraka različitog meda na ocenjivanje.

Šampioni sa najbolje ocenjenim medom imaće priliku kod dodele pehara, kao i da na štandovima u holu Skupštine Vojvodina da predstave proizvode pčela koje su oni sakupili.

Za svaki svoj uzorak koji su dostavili zao cenjivanje, svip čelari će dobiti izveštaj Naučnog Instituta za veternarstvo “Novi Sad” akreditovanog za kontrolu meda, sa podacima o HMF, procentu vlage, prisustvu pepela i antibiotika i pH vrednosti.

 

Predsednik ocenjivačke komisije: Prof. dr Miroslav Ćirković, direktor NIV Novi Sad.

Zamenik predsednika: Dr Đorđe Okanović, naučni saradnik NIV Novi Sad.

Član komisije: Prof. dr Jovanka Popov Reljić.

 

Celokupna manifestacija će biti snažno medijski praćena, što će biti prilika da se šira javnost upozna sa pčelinjim proizvodima i šampionima kvaliteta.

 

Kotizacija po uzorku je 2 500,00 dinara a za uplate iz inostrastva 25 evra.

Plaćanje u dinarima na tekući račun 105-810316-95

Plaćanje u devizama IBAN RS 35105081012000537704 SWIFT CODE AIKBRS 22

PRIMALAC INOVATIVNI KLASTER PANONSKA PČELA, TRG MARIJE TRANDAFIL 14 21000 NOVI SAD. SVRHA – KOTIZACIJA ZA OCENJIVANJE MEDA 2017. Kotizacija se moze i platiti lićno kod predaje uzoraka meda.

 

Manifestaciju podržali:

                                                                               REPUBLIKA SRBIJA

                                   AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                                    

  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

GRAD NOVI SAD 

Gradska uprava za privredu 

                                                                   Naučni  institute za veterinarstvo Novi Sad     

 

Medijski pokrovitelji:

Poljoprivrednik i Atar

     

0 komentara

Ostavite komentar

Želite da učestvuje u diskusiji?
Slobodno se pridružite.

Leave a Reply