„PAŠARINI“ JE DEFINITIVNO ODZVONILO!

Dana 07.03.2018. godine klasteru „Panonska pčela“ je potvrdjeno iz Privredne komore Srbije, koja učestvuje u radnoj grupi, zaduženoj za primedbe i sugestije za Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih površina, da je predlog klastera da se ni po kojem osnovu ne može naplaćivati naknada za iznošenje i postavljanje košnica na javnim površinama, usvojen, kako od strane radne grupe, tako i od strane Ministarstava koja su uključena u izradu ovog zakona.

Ipak, moraće se malo pričekati sa ukidanjem „pašarine“, jer je javna rasprava o ovom zakonu produžena do 20. marta 2018., a planirano je da bude usvojen u poslednjem kvartalu 2018. godine.

Možda ovaj period izgleda dugačak, ali rešiće se definitivno jedan problem, koji je pre svega paradoksalan, jer se naplaćuje oprašivanje bilja i sprečava veći razvoj pčelarstva, posebno kod pčelara koji sele svoje košnice.

Ipak medalja ima i drugu stranu. Naime, ukidanje „pašarine“ ne znači automatski da se pčelari mogu na tim površinama ponašati kako hoće, posebno ne bahato, ostavljajući iza sebe haos. Dok se ne usvoji zakon i ukine „pašarina“, trebalo bi da udruženja pčelara uz podršku Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine i klastera „Panonska pčela“, a u saradnji sa javnim preduzećima koja gazduju javnim površinama na koje pčelari iznose košnice, definišu kako da se pčelari odgovorno ponašaju, boraveći na tim površinama.

Usvajanjem Nacionalnog pčelarskog programa, neminovna će biti izrada pašnog katastra i uvodjenje pašnog poverenika i tada će mnogo toga biti uredjeno kada je pčelarstvo u pitanju. Dok se to ne desi, a očekuje se 2019. godine, trebalo bi da pčelari i njihova udruženja budu jedinstveniji i da ne samo brinu o pčelama i skupljaju med, već i da brinu o očuvanju i zaštiti životne sredine.

Možda pčelarima uzor mogu biti lovci, kada je u pitanju briga o čuvanju životne sredine?!

0 komentara

Ostavite komentar

Želite da učestvuje u diskusiji?
Slobodno se pridružite.

Leave a Reply