Partneri

Naziv projekta:     PANONSKA PČELA- podizanje kompetitivnosti pčelara u prekograničnom području

Ugovor br. 2012/307-813 

Dužina trajanja projekta: 24 meseca (14.12.2012 – 14.12.2014.)

Cilj projekta:

Osnovni cilj: Povećanje kompetitivnosti pčelara na prekograničnoj teritoriji Srbije i Hrvatske

Specifični cilj: Udruživanje i povezivanje pčelara i poboljšanje standard proizvodnje meda i zdravlja pčela u skladu sa standardima EU u cilju poboljšanja ekonomskog razvoja na prekograničnoj teritoriji Srbije I Hrvatske

Program mera:

Prioritet 1. Održivi socio-ekonomski razvoj

Mera 1.1. Ekonomski razvoj

Partneri:

 • Republika Hrvatska:
  • Funkcionalni partner: Osječko-Baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
  • Lokalni partneri: Regionalna Agencija za razvoj Slavonije I Baranje
  • Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
  • Regionalni klaster pčela “Roj”
 • Republika Srbija:
  • Vodeći partner: Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad
  • Lokalni partner: NEC- Novosadski ekološki centar

Ciljne grupe:

 • Proizvođači meda
 • Članovi pčelarskih udruženja
 • Naučnoistraživačke ustanove

Krajnji korisnici:

 • Trgovci i distributeri meda i proizvoda od meda
 • Proizvođači opreme za proizvodnju meda i uzgoj pčela
 • Lokalne zajednice u prekograničnom području

Očekivani rezultati:

 1. Izrada funkcionalne baze podataka o postojećim resursima u proizvodnji meda I uzgoju pčela
 2. Ispitivanje kvaliteta meda I zdravlja pčela u objektima 30 pčelara u Srbiji
 3. Formiranje klastera pčelara sa najmanje 25 članova u Srbiji
 4. Održavanje 8 radionica u Srbiji sa po 20 učesnika na svakoj
 5. Izrada programa za monitoring proizvodnje meda preko sms vaga
 6. Organizovanje Regionalne konferencije pčelara u Osijeku sa učešćem od 100 predstavnika iz 5 zemalja regiona
 7. 40 pčelara će biti upoznato sa dobrom praksom proizvodnje meda i u Republici Češkoj
 8. Promocija projekta putem lokalnih I regionalnih medija (promotivni materijali, radio, TV, novine)

Glavne aktivnosti:

 1. Kreiranje baze podataka sa informacijama o aktivnostima pčelara I proizvođača meda sa obe strane granice
 2. Kontrola kvaliteta meda I zdravlja pčela sa obe strane granice

Spisak učesnika projektnog tima Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”:

 1. Dr Miroslav Ćirković, redovni professor, rukovodilac projekta, angažovanje 35% radnog vremena
 2. Dr Sara Savić, koordinator projekta, angažovanje 50% radnog vremena
 3. Dr vet.med. Jelena Babić, istraživač pripravnik, edukator, angažovanje 8% radnog vremena
 4. Jovan Kvaščev, menadžer za finansije, angažovanje 25% radnog vremena

Odobrena donatorska sredstva iz IPA fonda EU:

207.737.13 eura (81,02%) + 48660,00 (18,98%) sopstveno učešće Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”

Detalji Klastera PANONSKA PČELA

Naziv projekta

PANONSKA PČELA – podizanje kompetitivnosti pčelara u prekograničnom području

Ugovor br. 2012/307-813

Dužina trajanja projekta

24 meseca (14.12.2012 – 14.12.2014.)

Cilj projekta

Osnovni cilj: Povećanje kompetitivnosti pčelara na prekograničnoj teritoriji Srbije i Hrvatske

Specifični cilj: Udruživanje i povezivanje pčelara i poboljšanje standarda proizvodnje meda i zdravlja pčela u skladu sa standardima EU u cilju poboljšanja ekonomskog razvoja na prekograničnoj teritoriji Srbije I Hrvatske.

Program mera

Prioritet 1.  Održivi socio-ekonomski razvoj

Mera 1.1. Ekonomski razvoj

Partneri

Republika Hrvatska: 

Funkcionalni partner:  Osječko-Baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Lokalni partneri: Regionalna Agencija za razvoj Slavonije i Baranje

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Regionalni klaster pčela “Roj”

Republika Srbija:

Vodeći partner: Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad

Lokalni partner: NEC- Novosadski ekološki centar

Ciljne grupe

 • Proizvođači meda
 • Članovi pčelarskih udruženja
 • Naučnoistraživačke ustanove

Krajnji korisnici

 • Trgovci i distributeri meda i proizvoda od meda
 • Proizvođači opreme za proizvodnju meda i uzgoj pčela
 • Lokalne zajednice u prekograničnom području

Očekivani rezultati

 1. Izrada funkcionalne baze podataka o postojećim resursima u proizvodnji meda I uzgoju pčela
 2. Ispitivanje kvaliteta meda I zdravlja pčela u objektima 30 pčelara u Srbiji
 3. Formiranje klastera pčelara sa najmanje 25 članova u Srbiji
 4. Održavanje 8 radionica u Srbiji sa po 20 učesnika na svakoj
 5. Izrada programa za monitoring proizvodnje meda preko sms vaga
 6. Organizovanje Regionalne konferencije pčelara u Osijeku sa učešćem od 100 predstavnika iz 5 zemalja regiona
 7. 40 pčelara će biti upoznato sa dobrom praksom proizvodnje meda i u Republici Češkoj
 8. Promocija projekta putem lokalnih I regionalnih medija (promotivni materijali, radio, TV, novine)

Glavne aktivnosti

 1. Kreiranje baze podataka sa informacijama o aktivnostima pčelara I proizvođača meda sa obe strane granice
 2. Kontrola kvaliteta meda I zdravlja pčela sa obe strane granice

Spisak učesnika projektnog tima Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”

 1. Dr Miroslav Ćirković, redovni professor, rukovodilac projekta, angažovanje 35% radnog vremena
 2. Dr Sara Savić, koordinator projekta, angažovanje 50% radnog vremena
 3. Dr vet.med. Jelena Babić, istraživač pripravnik, edukator, angažovanje 8% radnog vremena
 4. Jovan Kvaščev, menadžer za finansije, angažovanje 25% radnog vremena

Odobrena donatorska sredstva iz IPA fonda EU

207.737.13 eura (81,02%) + 48660,00 (18,98%) sopstveno učešće Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”

Menadžment projekta

Project manager:

Prof. dr Miroslav Ćirković, Scientific veterinary institute “Novi Sad”

Project co-ordinator:

dr Sara Savić, Scientific veterinary institute “Novi Sad”

Financial manager:

Jovan Kvaščev, Scientific veterinary institute “Novi Sad”

Project Assistant:

Milivoj Odanović, NEC (Novosadski ekološki centar)

Field educator:

Jelena Babić, Scientific veterinary institute “Novi Sad”

Procurement Assistant:

Nikola Todorov

Eksperti

Prof. dr Nada Plavša, DVM

Prof. dr Ivan Pihler

Milan Kovačević

Tamara Bošković, DVM

Partneri