Mapa SMS elektronskih vaga u Hrvatskoj http://panonianbee.dyndns.org:8888/$/

 

Aktivnosti:
1. Kreiranje funkcionalne baze podataka o aktivnim pčelarima i proizvođačima meda

 
2. Kontrola kvalitete meda i zdravlja pčela na terenu – uzorkovanje meda kod 30 pčelara ( 2 puta tokom trajanja Projekta), 61 pčelar početnik opremljen sa 61 kompletom pčelarske opreme ( košnica, roj, vrcaljka za med,    posuda za med sa sitom)

 
3. Održavanje 8 radionica sa minimalno 20 sudionika na svakoj – pčelari educirani i informirani o problemima i relevantnim trendovima u pčelarstvu

 
4. Izrada i kreiranje programa za praćenje protoka nektara na digitalnim SMS vagama – 20 pčelara opremljeno sa digitalnim SMS vagama

 
5. Organizacija regionalne konferencije u Osijeku – dvodnevna regionalna konferencija u Osijeku organizirana sa minimalno 100 sudionika

 
6. Organizacija studijskog putovanja – 40 pčelara upoznato sa dobrom praksom pčelarenja u Češkoj Republici

 
7. Promocija Projekta putem lokalnih i regionalnih medija – letci, brošura, film

 

Dodjela SMS vaga ( 27. I 28.03.2014. godine Gorski d.o.o.);

Dodjela rojeva (19.05.,21.05. i 28.05.2014. OPG Lidija Vidaković);

Dodjela opreme vrcaljka, košnica, posuda za med s sitom (17.09.2014.godine, PIP d.o.o.);

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_0045 IMG_0040 (1)