Inovativni klaster “Panonska pčela” osnovan je 31.01.2014 i sedište mu je u Novom Sadu, Gagarinova 16. Klaster je osnovan kao projektna aktivnost projekta “Panonska pčela” a koji se realizuje u okviru granta preko-granične saradnje Srbija-Hrvatska. Realizacija projektnih aktivnosti sufinansira Evropska Unija iz IPA fonda.

Evropa je prepoznala značaj osnivanja klastera pčelara kao bitan preduslov za razvoj pčelarstva u Srbiji. U Srbiji ne postoji zakon o klasterima i kod registracije klastera u APR-u primenjuje se zakon o udruženjima. U Srbiji postoji nepisano pravilo kojega se pridržavaju i Resorno Ministarstvo i Pokrajinski Sekretarijat za privredu a to je da Klaster mora da ima minimum 9 osnivača koji se bave delatnošću koja je oblast delovanja klastera i minimum 3 obrazovno-naučno-istraživačke organizacije. Kod ovog tumačenja može se smatrati da navedeni broj ne moraju biti osnivači već članovi.

Inovativni klaster “Panonska pčela” je prvi klaster u Srbiji koji okuplja pčelare i nauku zajedno. članovi Klastera su sem pčelara i skoro sva udruženja i društva pčelara u Vojvodini, a u članstvu je i Savez Pčelarskih Organizacija Srbije (SPOS) što Klasteru daje nacionalni karakter. Delovanje Klastera prevazilazi nacionalne okvire i regionalnog je karaktera. Ipak možda i najvažnija uloga Inovativnog klastera “Panonska pčela” je da obezbedi održivost projekta “Panonska pčela” i da baštini sve koristi od realizovanih projektnih aktivnosti. Tu pre svega se misli na pčelarsku opremu sa akcentom na SMS vage.

Osnovni ciljevi klastera su:

  • Obezbediti održivost klastera posle završetka projekta “Panonska pčela”.
  • Obezbediti referentnost i kompetentnost Klastera i kod pčelara ali i kod institucija koje kreiraju politike razvoja u poljoprivredi (Ministarstva, Sekretarijati, Lokalne samouprave).
  • Da ponudi članovima usluge za rešavanje problema ili povećanja konkurentnosti.
  • Aktivno učešće u izradi razvojnih programa i projekata vezanih za pčelarstvo.
  • Saradnja sa svim pčelarskim organizacijama, klasterima i institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju unapređenja pčelarstva.