Sporazum o saradnji

Dana 10. aprila 2014. godine potpisan je sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine kao vodećeg partnera (aplikanta) i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu kog u ovom projektu predstavljaju Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, Departman za veterinarsku medicinu i Departmana za stočarstvo kao Partner 1. Kao Partner 2. sporazum […]