PREDSTOJE NOVI KONKURSI

Dana 07.03.2018. godine predstavnik Inovativnog klastera „Panonska pčela“, posetio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i sa gospodinom Mladenom Petkovićem, pomoćnikom pokrajinskog sekretara razgovarao o problemima i stanju u pčelarstvu. Gospodin Petković je najavio da će krajem marta meseca biti raspisan konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za pčelarstvo i pčele.

Predstavnik klastera je preneo želju pčelara da se sredstvima konkursa mogu nabaviti voštane satne osnove i kontejneri za košnice. Ostalo je da se razmotri mogućnost da se uključe i satne osnove u program konkursa, jer one ne spadaju u opremu, već u potrošni materijal.

Predstavnik klastera je tražio da kod dodele podsticajnih sredstava za mlade poljoprivrednike, mladi pčelari mogu nabaviti sve ono što je na listi, kada je u pitanju konkurs za nabavku opreme za pčelarstvo. Očekuje se da taj predlog bude usvojen.

Razgovarano je i vezano za pilot projekat uvodjenja pašnog katastra u Banatu. Sekretarijat podržava ovaj projekat, ali uspeh tog projekta pre svega zavisi od udruženja pčelara u Banatu. Predvidjeno je da svako Udruženje nabavi pašni katastar za prostor koji pokriva to Udruženje. Očekuje se pomoć i Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine, jer definisanjem pašnog katastra u Banatu, uradiće se nešto što će usvajanjem Nacionalnog pčelarskog programa, biti neminovno. Ostaje da se vidi koliko su pčelari jedinstveni u rešavanju, blago rečeno „haosa“ koji vlada na poljima Banata u periodu cvetanja suncokreta.

Predstavnik Inovativnog klastera „Panonska pčela“ izneo je nameru da klaster na predstojećem konkursu prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, konkuriše sa projektom Panonska pčela dva. Konceept projekta, kada je u pitanju naša strana je osnivanje Regionalnog centra za istraživanje i razvoj pčelarstva na Fruškoj Gori. Predstavnik klastera je preneo veliku zainteresovanost partnera iz Hrvatske, ali i mogućih partnera sa srpske strane. Iskazana je zainteresovanost Sekretarijata za ovaj projekat, a koja će uloga Sekretarijata biti znaće se za dvadesetak dana, kada budu formirana partnerstva.

Još jednom je potvrdjena dobra saradnja Inovativnog klastera „Panonska pčela“ i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, što svakako doprinosi da se sredstva koja ova institucija opredeljuje za pčelare upotrebe na kvalitetan način i doprinesu razvoju pčelarstva u Vojvodini.

„PAŠARINI“ JE DEFINITIVNO ODZVONILO!

Dana 07.03.2018. godine klasteru „Panonska pčela“ je potvrdjeno iz Privredne komore Srbije, koja učestvuje u radnoj grupi, zaduženoj za primedbe i sugestije za Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih površina, da je predlog klastera da se ni po kojem osnovu ne može naplaćivati naknada za iznošenje i postavljanje košnica na javnim površinama, usvojen, kako od strane radne grupe, tako i od strane Ministarstava koja su uključena u izradu ovog zakona.

Ipak, moraće se malo pričekati sa ukidanjem „pašarine“, jer je javna rasprava o ovom zakonu produžena do 20. marta 2018., a planirano je da bude usvojen u poslednjem kvartalu 2018. godine.

Možda ovaj period izgleda dugačak, ali rešiće se definitivno jedan problem, koji je pre svega paradoksalan, jer se naplaćuje oprašivanje bilja i sprečava veći razvoj pčelarstva, posebno kod pčelara koji sele svoje košnice.

Ipak medalja ima i drugu stranu. Naime, ukidanje „pašarine“ ne znači automatski da se pčelari mogu na tim površinama ponašati kako hoće, posebno ne bahato, ostavljajući iza sebe haos. Dok se ne usvoji zakon i ukine „pašarina“, trebalo bi da udruženja pčelara uz podršku Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine i klastera „Panonska pčela“, a u saradnji sa javnim preduzećima koja gazduju javnim površinama na koje pčelari iznose košnice, definišu kako da se pčelari odgovorno ponašaju, boraveći na tim površinama.

Usvajanjem Nacionalnog pčelarskog programa, neminovna će biti izrada pašnog katastra i uvodjenje pašnog poverenika i tada će mnogo toga biti uredjeno kada je pčelarstvo u pitanju. Dok se to ne desi, a očekuje se 2019. godine, trebalo bi da pčelari i njihova udruženja budu jedinstveniji i da ne samo brinu o pčelama i skupljaju med, već i da brinu o očuvanju i zaštiti životne sredine.

Možda pčelarima uzor mogu biti lovci, kada je u pitanju briga o čuvanju životne sredine?!

Transfer znanja od Nemačke prema Srbiji – Doprinos dijaspore: Stvaranje novih izvoznih tržišta za poljoprivrednu industriju Srbije

Održana konferencija pod nazivom:

Transfer znanja od Nemačke prema Srbiji – Doprinos dijaspore: Stvaranje novih izvoznih tržišta za poljoprivrednu industriju Srbije

 

Omladinski savez Srbije uz podršku Organizacije za tehničku saradnju Vlade Nemačke (GIZ/CIM), Privredne komore Srbije, Centralnog saveta Srba (ZDS), Vlade Republike Srbije i AP Vojvodine, prvog marta 2018. održao je konferenciju: Transfer znanja od Nemačke prema Srbiji, u zgradi Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima.

U punoj sali amfitetatra fakulteta, uz izvanrednu organizaciju domaćina, prisutne i paneliste su pozdravili:

  • Senad Mahmutović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
  • Nenad Milenković, predsednik Opštine Sremski Karlovci
  • Mladen Petković, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
  • dr. Goran Kvrgić, dekan Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima
  • Milan Čobanov, Centralni savez Srba (ZDS)
  • Predstavnica GIZ-a
  • Predstavnik PKS za poljoprivredu.

Panel prezentacije su nosile zajednički naziv: Znanje i priprema: „Alat“ za odlazak na strana tržišta.

Prvu temu: „Kako stvoriti srpski brend?“ je prezentovao ugledni ekspert iz Londona/UK, Jeremy Hildreth. On je izneo praktična iskustva, koja su mogla da kod slušalaca pokrenu razmišljanja: kako da svoje proizvode brendiraju, čime bi se lakše prepoznala, pre svega na ino-tržištu Nemačke i EU.

Drugu temu: Kako osvojiti tržišta, u zemlji i inostranstvu je obradio i prezentovao Michael von Zitzewitz, CEO u penziji, savetnik za razvoj medjunarodnog poslovanja, Frankfurt/Germany.

Gospodin Zitzewitz je ukazao na značaj nastupa na sajmovima poljoprivrede, skrenuvši pažnju na nekoliko najznačajnijih sajmova za koje je naveo: „da nema plasmana (bar u većem obimu i dužem periodu) bez nastupa na sajmovima i prezentacije proizvoda na njima“.

 

O značaju moći komunikacija prenela nam je mlada Ksenija Simović, visoko pozicionirana u COPA/COGECA u Briselu. Ona je rukovodilac za komunikacije u neprofitnoj organizaciji, koja okuplja poljoprivredne proizvodjače (njihove državne organizacije) iz zemalja EU (COPA) i udruženja poljoprivrednih zadruga iz zemalja EU (COGECA).

Njena prezentacija bila je izuzetno interesantna, jer oni praktično zastupaju interese poljoprivrednika EU, pred organima EU (od lobinga do istraživanja, inovacija, zakonodavstva, itd.). Moglo bi se zaključiti da COPA/COGECA su neizbežni faktor u zastupanju interesa poljoprivrednika iz zemalja EU i na žalost srpski poljoprivrednici ne mogu da budu članovi tih organizacija dok Srbija ne udje u EU. U pauzi predavanja, predstavnik Inovativnog klastera „Panonska pčela“, razgovarao je sa gospodjicom Simović. Pre nego što je otišla u Brisel, na zaista respektabilnu funkciju, radila je u Srbiji i dobro poznaje rad Konventa za EU integracije Srbije, poglavlja 11., 12., 13. i 27. Predstavnik klastera, koji je i član Radne grupe za ta poglavlja, uputio je poziv gospodjici Simović, da u nekom narednom periodu učestvuje u radu ove radne grupe. Izrazila je svoju zainteresovanost da prihvati taj poziv.

Interesantni su njeni odgovori na pitanja: Da li COPA/COGECA utiču na odluke o uvozu poljoprivrednih proizvoda u EU proizvedenih u zemljama koje nisu članice EU? Njen odgovor nije do kraja jasan, ali je rekla da imaju ogromnih problema (mislila je na poljoprivrednike iz zemalja EU koje zastupaju), kada su u pitanju takvi uvozi poljoprivrednih proizvoda. Naš je zaključak da se takve odluke donose na značajno višem nivou i da interesi poljoprivrednika u zemljama EU nisu uvek na dobar način zaštićeni.

Drugo pitanje je bilo vezano za zabranu pesticida na bazi neonikotinoida, kojima se tretiraju semena nekih uljarica i ratarskih kultura. Direktiva o zabrani tih pesticida za tretiranje semena u EU je prestala sa važnošću 2017. (kod nas ta zabrana verovatno još važi, jer nemamo informacije da je ukinuta). Gospodjica Simović nije imala precizan odgovor o stavu EU kada je u pitanju tretiranje semena sa pesticidima na bazi neonikotinoida, ali je rekla da su uradjene studije i da će odluka biti doneta u skladu sa rezultatima studija. Nastojaćemo da dodjemo do tih studija i po mogućnosti dodjemo do predloga EU kad je u pitanju primena ovih pesticida.

Osnovano se sumnja (u Srbiji nema naučno utvrdjenih dokaza) da seme koje je tretirano pesticidima na bazi neonikotinoida može proizvesti biljku, koja može dovesti do pomora pčela, kada ih pčele posećuju zbog prikupljanja nektara.

 

Tematsko izlaganje zaključeno je temom: „Obezbedjivanje hrane, kvaliteta i izvoza: Značaj sertifikacije“. Temu je prezentovala gospodja Vera Apostolović, rukovodilac u firmi TMS CEE d.o.o. Beograd. Gospodja Apostolović je zaista maestralno  prikazala sve moguće (a i potrebne) atestacije, kao i šta se postiže kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi sa tim atestima u pogledu plasmana na tržište EU i sveta. Tako na primer, sa ispunjavanjem uslova GFSI standarda, poljoprivredni proizvodi dobijaju svetsku upotrebnu vrednost i sigurni plasman.

U eri sve veće priče o organskoj proizvodnji u poljoprivredi, gospodja Apostolović sugeriše da je bolje da se primeni ekološka proizvodnja. To znači da samo sa zdravom zemljom, vodom i vazduhom, možemo dobiti ekološki (zdrave) poljoprivredne proizvode. Takvi proizvodi (uz obaveznu sertifikaciju), nemaju problem da se plasiraju na tržište EU, a i kupaca ne nedostaje. Takav njen stav je potkrepljen sa još nekoliko primera u praksi (kontrola na prisustvo nitro jona u poljoprivrednim proizvodima, koji se mogu pojaviti primenom, ne samo stajnjaka, već i drugih organskih preparata primenjenih u organskoj poljoprivredi), koji su potvrdili njeno mišljenje.

Predstavnik klastera „Panonska pčela“ Hadži Zoran Jovanović je uspostavio kontakt sa gospodjom Apostolović sa željom da bar jedno predavanje održi u Novom Sadu, za sve poljoprivredne proizvodjače, koji žele da svoje proizvode sertifikuju i da ih ponude na inostrano tržište, bez obzira da li su klasično ili ekološki ili organski proizvedeni.

Konferencija je završena sa panelom pitanja i odgovora – Evropska tržišta: šta stvarno funkcioniše, kako identifikovati „ključne igrače“ i naučiti od drugih?

 

Naše mišljenje je da je konferencija izuzetno uspela i da bi se moglo zaključiti: Postoje napori, želje i mogućnosti za veći plasman poljoprivrednih proizvoda na evropsko i svetsko tržište.

Na žalost, neki pokazatelji situacije za poglavlje 12 – bezbednost hrane, veterinarske i fitosanitarne službe, ne daju mestu optimizma da ćemo ukazane prilike i mogućnosti tako brzo iskoristiti.