UPORNOST SE ISPLATILA!

Više od tri godine Inovativni klaster “Panonska pčela“ nastoji da se jedan paradoksalni namet na pčelare ukine. Radi se o tzv. „pašarini“, odnosno, o naknadi za korišćenje javnih dobara. Ta javna dobra, koja pčelari koriste za iznošenje i postavljanje košnica su nacionalni parkovi i ostali prostori kojima upravljaju javna preduzeća („Srbija šume“, „Srbija vode“, „Vojvodina šume“, „Vojvodina vode“). Predstavnici klastera razgovarali su sa mnogim direktorima, državnim sekretarima, pokrajinskim sekretarima i svi su manje ili više bili mišljenja da su pčele izuzetno značajne za eko-sistem i očuvanje i razvoj flore i faune. Ali od tih načelnih podrški nije se otišlo dalje. Paradoksalno je da su za iznošenje košnica neka JP naplaćivala naknadu kao da se radi o turistima koji koriste prostore javnih dobara!

Da se upornost isplati i da mere koje doprinose razvoju pčelarstva u Srbiji moraju biti predmet borbe udruženja, pokazala su dešavanja početkom februara 2018. godine.

Inovativni klaster „Panonska pčela“, a izgleda i još neka Udruženja pčelara (kao da ne postoje krovne organizacije), dobila su nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je predložilo Ministarstvo finansija. U dopisu Privredne komore Srbije, konkretno Mirjane Miščević, kojoj se posebno zahvaljujemo na dosadašnjoj saradnji, naznačeno je da se uz nacrt Zakona dostavlja obrazac za primedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Eksperti klastera su proučili nacrt Zakona i uočili ogromnu priliku da se jednom, zauvek, na najjači način – putem Zakona, ukine „pašarina“, tj. naknada za iznošenje i postavljanje košnica na prostore javnih dobara. Klaster suštinski nije imao primedbe na dostavljeni nacrt, ali je u dostavljenom obrascu predložio da se unese novi član, koji bi glasio: „Za iznošenje i postavljanje košnica sa pčelama na javne površine, ne može se ni po kojem osnovu naplaćivati naknada za korišćenje javne površine“.

Popunjen obrazac je poslat Privrednoj komori Srbije, a u ponedeljak 05. februara 2018. je organizovana javna rasprava o Nacrtu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Rasprava je održana u Velikoj sali Privredne komore Srbije, a sala je bila mala da primi sve zainteresovane. Raspravu su vodili predstavnici Ministarstva finansija, ministar Vujović sa saradnicima, a raspravi su prisustvovali i predstavnici drugih ministarstava – poljoprivrede i zaštite životne sredine i ministarstva privrede.

Predstavnik klastera je na javnoj raspravi ponovio zahtev da se Zakon dopuni sa još jednim članom, tekstom koji je klaster predložio i koji bi trajno ukinuo „pašarinu“. Svoj zahtev je i obrazložio i za to je dobio bezrezervnu podršku ministra finansija Dušana Vujovića, ali i predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Tražili smo i očekujemo pismenu potvrdu da je naš zahtev prihvaćen, ali pošto je rasprava bila javna, podrška ministra Vujovića i drugih ministarstava, daje nam za pravo da kažemo: Upornost se isplatila! Pčelari, „pašarina“ će definitivno biti ukinuta!

 

Kao što smo naveli, bilo je mnogo zainteresovanih za učešće u ovoj javnoj raspravi, ali na žalost, osim predstavnika Inovativnog klastera „Panonska pčela“ nije primećeno učešće nijednog pčelarskog udruženja, društva, niti saveza, koja okupljaju pčelare.

 

Ili nisu znali, ili su imali „preča posla“, tek nije ih bilo kada se bitna stvar za pčelare rešavala!

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA IZ TORDE

Ovi meseci, kada praktično nema posla u pčelinjacima, udruženja pčelara koriste da organizuju skupštine, na kojima predstavljaju svoje rezultate u prethodnom periodu i planove za tekuću, 2018. godinu.

 

Predstavnici Inovativnog klastera „Panonska pčela“ su se odazvali pozivu i 26. januara 2018. su prisustvovali redovnoj skupštini Udruženja pčelara u Tordi.

 

Pre skupštine je održan sastanak, kojim je predsedavao predsednik Pčelarskog saveza Vojvodine, Radomir Vlačo i njegov savetnik Saša Čolak, koji je predsednik Udruženja pčelara u Kikindi. Cilj ovog sastanka je želja SPOV-a da se aktivnije uključi u rad Udruženja pčelara iz Vojvodine, a posebno ona udruženja, koja su i pored zvanične registracije, u prethodnom periodu, bila nedovoljno aktivna.

 

Ovog puta razgovaralo se sa predstavnicima Udruženja pčelara iz Žitišta. Na žalost želja predstavnika Pčelarskog saveza Vojvodine, da se utvrde i otklone uzroci, koji onemogućavaju kvalitetniji rad Udruženja pčelara u Žitištu, nije urodio plodom. Pčelari iz Žitišta, prisutni u Tordi, ali i svi ostali pčelari i udruženja, koja se nalaze na teritoriji Opštine Žitište, su doneli odluku, da se sastanu bez učešća bilo koga sa strane i da otklone medjusobne razmirice, a sve sa ciljem da se doprinese sveukupnom razvoju pčelarstva na teritoriji Opštine Žitište.

 

Bez obzira što je ova rasprava bila povremeno i neprijatna, dobro je da se pokrenulo pitanje povezivanja pčelara sa udruženjima, jer ne postoji razlog da pčelari regulatorno pčelare, a da ne budu deo nekog udruženja. Posle ove rasprave, zvanično je počela sednica skupštine Udruženja pčelara iz Torde i potpredsednik udruženja Lazar Dekanj Vilmoš  je vrlo sažeto izneo rezultate rada u 2017. godini, a predsednik Nadzornog odbora je konstatovao da nepravilnosti u radu udruženja, nije bilo.

 

Dodeljena su priznanja i zahvalnice, svima, koji su u prethodnom periodu pomogli rad udruženja. Treba posebno istaći Mesnu zajednicu Torda, na čelu sa gospodinom Dobai Janošem, bez čije pomoći se ne bi mogla ni ova skupština održati.

U sali Doma kulture na skupštini su bili, sem pčelara iz Torde i pčelari iz okolnih mesta i Zrenjanina.

 

Kao deo skupštine, gospodin Balint ­­­­­­­­­­­­­­­­Janoš, izuzetni pčelar (ima oko 800 košnica) iz Mužlje, održao je veoma interesantno predavanje pod nazivom: „Racionalizacija u pčelarstvu“. U predavanju je izneo svoja iskustva dobre pčelarske prakse, ali i iskustva pčelara i pčelarskih stručnjaka iz Madjarske, sa kojima gospodin Balint ima dobru i stalnu saradnju.

Opšti je utisak, da je predavanje bilo veoma kvalitetno i izuzetno korisno, posebno za mlade pčelare, koji tek započinju svoje pčelarenje.

 

Predstavnik Inovativnog klastera „Panonska pčela“ se na molbu organizatora skupštine, obratio prisutnim pčelarima. Upoznao ih je na moguće izvore dobijanja podsticajnih sredstava za razvoj pčelarstva u Vojvodini. I pored toga, što je u 2017. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, podelio pčelarima preko 15.000.000 dinara, predstavnik klastera je ukazao na nedovoljno angažovanje na dobijanju sredstava iz IPA fondova EU, a u okviru prekogranične saradnje Srbija – Rumunija. Tu je posebno istakao nedovoljno angažovanje pčelarskih udruženja i lokalnih samouprava Vršca i Kikinde, koji imaju i najveće kapacitete za pripremu i realizaciju takvih projekata.

 

Predstavnik klastera je ukazao i na Fond za podsticaj poljoprivrede, koji je osnovala Vlada Republike Madjarske. O tom fondu se malo zna, ali postoji nekoliko pčelara, koji su dobili značajna sredstva za nabavku pčelarske opreme. Kancelarija Inovativnog klastera „Panonska pčela“ je otvorena za sve pčelare i pčelarska udruženja, za svaki vid pomoći oko pripreme dokumentacije za dobijanje podsticajnih sredstava, bez bilo kakve nadoknade.

Druženje u predivnoj sali Doma kulture u Tordi, uz ljubazne i gostoprimljive domaćine, završena je u prijateljskom razgovoru, uz ukusno pripremljenu večeru.

 

Za očekivati je da će udruženja pčelara u Vojvodini shvatiti značaj uključivanja u rad Saveza pčelarskih organizacija, a od Saveza se očekuje jasna i konkretnija pomoć udruženjima, bez previše obećanja, koja se ne mogu realizovati. Pčelari će veoma brzo prepoznati značaj udruživanja, kako u mesna i opštinska udruženja i društva pčelara, tako u Pčelarski savez Vojvodine, ali samo ako vide konkretne i jasne rezulte.

PROSLAVA 4. GODIŠNJICE OSNIVANJA INOVATIVNOG KLASTERA PANONSKA PČELA

Dana 02.02.2018. godine, Inovativni klaster Panonska pčela organizuje Svečanu sednicu i prigodni koktel sa pocetkom  u 12 sati u sali Udruženja zanatlija Novi Sad, Trg Marije Trandafil br. 14 u Novom Sadu. Prisustvo sednici potvrdile su eminentne licnosti iz Vlade Vojvodine, zvaničnici iz Grada, predstavnici mnogobrojnih naučnih, obrazovnih i istraživačkih instiucija, mnogobrojni pčelari, predsednici pčelarskih udruženja, mediji i prijatelji klastera Panonska pčela.

 

Inovativni klaster Panonska pcela iz Novog Sada 31. januara je napunio 4 godine od osnivanja uz pomoc sredstava iz IPA fonda EU kroz realizaciju projekta prekogranicne saradnje Hrvatska Srbija. Za to vreme je i pored velikih problema opstao kako u Srbiji, posebno AP Vojvodini, tako i u regionu. Moto rada klastera je da ne živi od pčelara vec da radi u korist pčelara i za razvoj pčelarstva u Srbiji. Održivost klastera je obezbeđena kroz projekte i programe i taj princip ce i u budućem radu osnovni koncept za obezbeđenje razvoja i odrzivosti Inovativnog klastera Panonska pcela. Za ovih 4 godine klaster je pripremio i realizovao oko 25 projekata, potpisao protokole saradnje sa 15 regionalnih nacnih, obrazovnih i istrazivackih organizacija – Hrvatska, Madjarska, Rumunija, Makedonija, Grčks, Albanija, BiH, Turska i druge zemlje. Klaster smatra da su mediji od izutnog značaja za njegovu delatnost i potpisao je vise ugovora o saradnji sa medijskim kucama – RTV, list Poljoprivrednik, TV Melos, Mozaik, itd.

 

Klaster ima izuzetnu saradnju sa Pokrajinskim Sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredi i šumarstvo, Naučnim institutom za veterinarstvo Novi Sad, Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, Naucnom institutu za prehrambenu tehnologju u Novom Sadu i drugima.