NAGRAĐENI RADOVI 3. MEĐUNARODNE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA IZ PČELARSKOG ŽIVOTA

      Nakon prijema fotografskih radova i njihove selekcije, a na osnovu odluke stručnog žirija, proglašavamo najbolje autore u četiri kategorije:

                         I NAGRADA                                                                 

          Milinko Radosavljević: ,,Pčela i leptir”

    

                         II NAGRADA

       Miloš Kuzmanović: ,,Bez pčela se ne može”

      

                          III NAGRADA

Irena Gareska i Rade Karanfolovski: ,,Moja zemja Spisanie”

           NAGRADA ZA NAJBOLJU KOLEKCIJU

Saša Lalić: ,,Zalazak sunca u pčelinjaku”

                

         

Inovativni klaster ,,Panonska pčela”, kao organizator 3. međunarodne izložbe ,,Fotografija iz pčelarskog života”, dodeliće prigodne nagrade na manifestaciji koju organizuje 24. novembra u velikoj sali Zanatskog doma (Trg Marije Trandafil 14, Novi Sad).

Program i satnica će uskoro biti objavljeni na sajtu.

 

 

REZULTATI MEĐUNARODNE OCENE KVALITETA MEDA

Ocenjivačka komisija u sastavu:
Prof.dr. Miroslav Ćirković
Prof. dr. Jovanka Popov Raljić
Prof.dr. Djordje Okanović
je sav med koji je prošao laboratorijsku kontrolu (ukupno 46 uzoraka) ocenila senzorski bodujući: Izgled i čistoću, miris, boju, ukus i teksturu.
Medovi su ocenjivani po vrsti meda i tamo gde je bilo pet i više uzoraka, odredjen je šampion grupe.
Opšti zaključak komisije je da su dostavljeni uzorci meda, visokog kvaliteta, što pokazuje i podatak da su svi medovi dobili neku od medalja.
Šteta je što nije bilo više uzoraka medova medljikovca, meda od badema i uljane repice i lipe, jer su dostavljeni uzorci tih medova kod senzorske kontrole pokazali vrhunski kvalitet i svojstva.
S obzirom da se radi o prvom ovakvom takmičenju u Srbiji, organizator i ocenjivačka komisija su izuzetno zadovoljni brojem pristiglih uzoraka iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Još jednom je kroz ovo medjunarodno takmičenje pokazano i dokazano, da Srbija, ali i ceo region mogu da sakupe med vrhunskog kvaliteta i za potrošače med vrhunskih svojstava.
Sticajem okolnosti, kada je ra]ena senzorska ocena naših takmičarskih medova, u Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad” stigla je izvesna količina meda, koje pune različiti dobavljači, koja je skupljena sa različitih tezgi i rafova prodavnica, kao standardna procedura inspekcije. Već prve senzorske analize tog meda, ukazuju da su u pitanju značajnije lošija svojstva meda, nego kod takmičarskih medova.
Svi učesnici takmičenja, biće blagovremeno obavešteni o tačnom datumu i vremenu dodele priznanja.
U prilogu se nalaze tabele sa ocenama dobijenim senzorskom analizom.
Izvinjavamo se gospodi Veroljubu Jeličiću i Milošu Staniću zbog greške u vezi sa osvojenim medaljama na spisku senzorike – suncokret, a koja je sada ispravljena.

MEĐUNARODNA OCENA KVALITETA MEDA

Konačno je zaključen prijem uzoraka meda za ocenu kvaliteta, jer je interesovanje prevazišlo i najoptimističnija očekivanja.

Ukupno je stiglo 50 uzoraka meda i preovlađuje lipov, bagremov, suncokretov i livadski med. Uzorci su stigli iz Hrvatske zahvaljujući i saradnji sa klasterom “Roj” iz Osijeka, iz Makedonije i Bosne i Hercegovine. Stigli su i uzorci meda iz svih krajeva Srbije i česta je bila primedba da je informacija za ocenjivanje kvaliteta meda kasno stigla do pčelara. Ipak organizatori su vise nego zadovoljni s obzirom da se radi o Prvoj medjunarodnoj oceni kvaliteta meda, u kojoj je uključena i senzorska kontrola meda.

Svi pristigli uzorci meda bili su podvrgnuti labaratorijskoj kontroli u Naučnom institutu za veterinarstvo “Novi Sad”, bez kojeg sasvim sigurno ovo takmičenje ne bi imalo odličan kvalitet. Od pristiglih uzoraka, samo jedan nije prošao, jer je imao povećan HMF, što se tumači kao greška prilikom dekristalizacije.

Labaratorijska analiza velikog broja različitih vrsta meda nameće da se rezultati, ali i rezultati nekih drugih ne tipičnih ispitivanja (radijacija, pesticidi i sl.) budu sadržaj jedne brošure.

Posle brošure “Kvalitet meda u prometu”, koja je realizovana uz podršku Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”, 2014. godine, ovo bi bila druga brošura značajna i za pčelare i za nauku. Predstoji senzorska analiza i ocena koju će realizovati vrhunski akreditovani stručnjaci: prof. dr Miroslav Ćirković, prof. dr Djorde Okanović i prof. dr Jovanka Popović Raljić.

Svedoci smo da su upravo novine pune tekstova o tome, kako je jedan poznati trgovački lanac prodavao med, koji je upravo pao na senzorskoj analizi. To je još jedan razlog da i odkupljivači obrate pažnju na senzoriku, jer se konačno med i skuplja zbog kupaca. Kupce prvenstveno mora da zadovolji miris, ukus i boja meda i da ima poverenje kako u pčelarstvo, tako i onoga, koji med pakuje.

S obzirom da je prijem pomeren za skoro 20 dana, proglašenje rezultata i pobednika za najbolje medove, očekuje se 17. novembra 2017. u holu Vlade AP Vojvodine.

Ova Medjunarodna ocena kvaliteta meda dobila je i svoj projektni naziv “Kvalitetom do novih tržišta”, jer samo kvalitetom možemo zadovoljiti naše, ali i inostrane kupce.

Na prikladnoj svečanosti, uz kulturno-umetnički program ansambla “Veliko kolo”, u holu Vlade AP Vojvodine, biće svim pčelarima uručeni specijalno dizajnirani sertifikati sa naznačenim brojem dobijenih bodova i specijalnom markicom, koja označava u kojem je rangu taj broj bodova (zlatna, srebrna, bronzana ili bez markice). Svi pčelari koji budu ocenjeni zlatnim, srebrnim ili bronzanim brojem bodova, dobiće originalne plakete, a šampioni pojedinih grupa izuzetno lepo dizajnirane keramičke pehare. Biće tu i nagrada sponzora, a posebno značajno će biti uručivanje po prvi put specijalne gramate za trajni doprinos razvoju pčelarstva u Srbiji, koja nosi naziv našeg viđenog pčelara Žive Đuričina iz Vršca, koji nas je prerano napustio. Ove godine tu gramatu će dobiti akademik Dragan Škorić, svetski stručnjak za suncokret. Suncokret predstavlja najznačajniju pčelinju pašu i koji je poslednjih godina spašavao pčele, nesebično dajući im svoj nektar.

Dodela sertifikata i priznanja biće snažno podržana od strane medija, a sve u slavu pčela i pčelarstva.

Dogovorom Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad” i Inovativnog klastera “Panonska pčela”, preostali med, posle kontrole i ocene biće doniran u humanitarne svrhe.

Postoji ideja da se od dela meda, koji je preostao napravi u nekom zabavištu ili osnovnoj školi napravi “medeni doručak”, kako bi se deca od malena navikla na med i od roditelja tražila da im kupe med, umesto drugih manje korisnih i manje zdravih namaza.

Organizator ove prve Medjunarodne ocene kvaliteta meda i uz zaista, ogromnu pomoć i podršku Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad” nisu očekivali ovako veliku zainteresovanost pčelara. Treba napomenuti i podršku ovoj manifestaciji, ali i projektu “Kvalitetom do novih tržišta”, koju pruža Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, kao i Gradsko veće za privredu, na čijem čelu je gospodin Milorad Radojević.

O svemu ovome, svakako ne bi se znalo na tako transparentni način, da manifestacija nema medijske pokrovitelje list “Poljoprivrednik” i časopis “Atar”.

U SUSRET FONDOVIMA IPA/RD EVROPSKE UNIJE

Svi objektivni pokazatelji ukazuju da će biti uskoro konkursa za dobijanje sredstava iz IPA/RD II fondova EU za razvoj poljoprivrede i sveukupni ruralni razvoj. Na raspolaganju će poljoprivrednicima u Srbiji do 2020. godine, dokle će trajati poziv IPA/RD II, biti oko 100.000.000,00 eura. Radi se o ogromnim sredstvima, a istovremeno u budžetu Srbije za poljoprivredu ostaće više para za one poljoprivredne oblasti (pčelarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i sl.) koje nisu obuhvaćene ovim programom IPA/RD II. Stalna medijska promocija IPA/RD i mnogobrojna predavanja stvorile su kod naših poljoprivrednika, vrlo često, neopravdana očekivanja. Šta je uzrok tome? Jedan od ključnih uzroka relativno dezorjentisanih poljoprivrednika je što se jedni mnogo nadaju dobijanju sredstava iz IPA/RD fondova, a drugi baš i ne veruju u to, jeste kasno osnivanje Lokalnih akcionih grupa (LAG) i uvodjenje LEADER pristupa i alata, koji mogu veoma značajno pomoći u absorpciji sredstava iz EU.

Negde desetak godina unazad Ministarsvo zaduženo za poljoprivredu, ali i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, počelo je osnivanje LAG-ova širom Srbije. To su bile neformalne grupe, bez pravnog statusa i skoro bez ikakvog uticaja na ruralni razvoj u svojim sredinama. Prelaskom LAG-ova iz neformalnih grupa u pravnu formu- udruženja, stvorili su se uslovi da LAG-ovi značajnije utiču na strategije lokalno-ekonomskog razvoja sa akcentom na ruralni razvoj. Ako se zna da LAG-ovi u EU deluju izmedju ostalog, kroz javno-privatno partnerstvo onda i kod nas LAG-ovi koji su uspeli da uspostave saradnju sa lokalnim samoupravama i predstavili se kao kompetentni akteri koji ne deluju po sistemu “šta treba uraditi”, već “kako to uraditi”. Bez obzira što, bar javno, nema podataka o radu LAG-ova u Srbiji, moglo bi se ipak zaključiti da osim dva-tri postojeća LAG-a ostali su daleko od očekivanih i potrebnih kapaciteta, kako bi uloge, koje je EU predvidela za njih, uspešno odigrali. I dok na papiru postoji odredjen broj LAG-ova, ostalo je još dosta ruralnih područja koja nisu pokrivena, makar na papiru. I dok postojeći LAG-ovi jedva preživljavaju, jer nemaju sredstava za održavanje kancelarija i opreme za osnovno poslovanje, uspostavljanje novih LAG-ova teško ide. Niko ne želi da se bez, bar osnovnih sredstava bavi LAG-om, a mladi nemaju strpljenja da volontirajući ulože u sebe.

Ipak, nije sve tako crno. Grupa udruženja uz ogromnu pomoć Poljoprivredne stanice Novi Sad i njihovog direktora Milana Milića, započela je proces osnivanja Lokalne akcione grupe – LAG “Šajkaška”, koji obuhvata mesta: Kać, Budisavu, Kovilj (Grad Novi Sad), Čurug, Djurdjevo, Gospođince, Žabalj, Titel, Šajkaš, Mošorin, Vilovo, Lok i Gardinovce.

Već su obavljeni razgovori sa predstavnicima Opština Žabalj i Titel i prvim čovekom veća za privredu Miloradom Radojevićem i dobijena je pismena podrška za osnivanje LAG “Šajkaška”. Način i metodologija osnivanja LAG “Šajkaška” prenet je u projekat: “Dijalogom do osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) “Šajkaška” u cilju pokretanja inicijativa za lokalni ekonomski razvoj”.

Očekivanja su da će realizaciju tog projekta podržati i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, jer ciljevi projekta su u potpunom saglasju sa politikom rada Sekretarijata.

Bez obzira na podršku od strane Sekretarijata, već je formiran Inicijativni odbor od desetak udruženja vezana za ruralni razvoj i uz podršku Poljoprivredne stanice Novi Sad, koja savetodavno pokriva površinu LAG-a, kao i podršku lokalnih samouprava, LAG “Šajkaška” biće osnovan i registrovan do kraja 2017. godine.

Kašnjenje u osnivanju LAG “Šajkaška” je evidentno kad su u pitanju fondovi  IPA/RD II za Srbiju, ali je velika zainteresovanost na terenu i veće uključenje mladih spremnih na “akciju” uz pomoć projektno-programskih ljudi. Očekuje se da će LAG “Šajkaška” veoma brzo podići svoje kapacitete i biti kompetentan sagovornik, prenoseći stavove od “dole prema gore”.

Uskoro će biti organizovano vise javnih tribina i susreta sa zainteresovanima u skoro svim mestima koje pokriva LAG. Biće izradjena brošura sa opisom ciljeva LAG-a i primenom LEADER metoda i alata u cilju absorbcije što vise sredstava iz IPA/RD fondova, ali i za utrošak tih sredstava u punom kapacitetu, sa ciljem ekonomskog razvoja ruralnih područja.

Biće organizovane prezentacije i objašnjenja Pravilnika za dobijanje sredstava iz IPA/RD fondova EU (već zvanično usvojeni) kako bi zainteresovani jasno znali da li kod njih postoje uslovi za konkurisanje i na koji način mogu konkurisati, ako ispunjavaju uslove konkursa.

U svim ovim aktivnostima posebna pažnja biće posvećena saradnji sa lokalnim samoupravama i saradnji sa medijima. Svakako se ne sme zanemariti ni saradnja sa Vladom Vojvodine, učešće u radnim grupama EU Conventa za poglavlja 11, 12 i 13 (ruralni razvoj, bezbednost hrane i ribarstvo) i učešće u svim dešavanjima, koja mogu doprineti povećanju kapaciteta LAG “Šajkaška”.

LAG “Šajkaška” će saradjivati i sa svim LAG-ovima u Srbiji i jačati LEADER mrežu.

Ambiciozni, ali mogući ciljevi su pred nama i zato u ovo vreme, kada je retkost društveno biti aktivan, ova inicijativa zaista zaslužuje i pažnju i podršku.