SEDNICA GRUPACIJE ZA PČELARSTVO I PROIZVODNJU MEDA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Dana 17. marta 2017. u Privrednoj komori Srbije održana je sednica Grupacije za pčelarstvo i proizvodnju meda koja radi u okviru Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda PKS.

Sednicom je predsedavao predsednik grupacije Srbislav Vidojević. Sednicu je otvorio sekretar DVM Nenad Budimirović i ukazao na osnovne principe rada grupacije kao i na značaj da se kroz rad pripremaju predlozi za Ministarstvo poljoprivrede. Na samom početku sednice došlo je do rasprave jer se kod izbora zamenika predsednika Grupacije pokazalo da Udruženja pčelara i sami pčelari ne mogu biti birani u organe grupacije. Oni imaju sva prava kao i svi ostali članovi  grupacije, ali po tumačenju Poslovnika o radu, samo firme a to su uglavnom otkupljivači meda, mogu biti birani u organe grupacije.

Svakako da je ova situacija krajnje nelogična i daljni tok sednice će ukazati da interesi pčelara i pčelarskih organizacija i interesi otkupljivača nisu ne samo isti već često i suprostavljeni.

Za zamenika predsednika Grupacije izabrana je posle glasanja Marina Milović Nikčević, koja se i sama predstavila članovima grupacije. Mlada i uspešna osoba,  a uz to baštini dugu i uspešnu tradiciju u pčelarstvu, otkupu meda, svakako je zaslužila izbor za potpresednika Grupacije. Ipak ostaje pomalo opori ukus da u Grupaciji za pčelarstvo i proizvodnju meda, pčelari ne mogu da budu birani, bar za sada, u organe grupacije.

Sednica je nažalost  imala tok često polemički između pčelara i otkupljivača meda što je još jednom potvrdilo da između njih postoji različitost u poimanju problema u srpskom pčelarstvu. Na sednici je bilo govora o problemima koji su prisutni u proizvodnji meda sa geografskim poreklom kao i organskog meda. Mišo Čupić je još jednom ukazao na probleme koji prate proizvodnju Fruškogorskog lipovog meda, koji ne samo da ima zaštićeno geografsko poreklo već je dobio i potvrdu Ministarstva poljoprivrede tako što je i dobijena markica koja se postavlja isključivo na teglu meda koji je prošao sve faze sertifikacije.

Izneto je takođe da u Srbiji ne postoji Pravilnik ili dokument koji definiše uslove za organsku proizvodnju meda. Ali, svakako treba imati u vidu, a što je potvrdio i prof.dr Mića Mladenović, da je med po svojoj suštini organski i da svaki dodatni uslovi suštinski opterećuju skupljanje meda.

Predstavnici klastera Panonska pčela, koji su prisustvovali sednici, dele to mišljenje i sve neispravnosti meda potiču od neodgovornosti čoveka.

Takođe predstavnici klastera su izneli na sednici i problem doprinosa koje treba da plaćaju nezaposleni pčelari, a koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Za sada država uglavnom ne naplaćuju te doprinose ali je samo pitanje vremena kada će i taj namet zaživeti. Strah od toga uzrokuje i da postoji veliki broj pčelara u tzv. sivoj zoni, neregistrovanih. Predstavnici klastera predložili su da registrovani pčelari koji imaju do 100-200 košnica ne plaćaju  doprinose, a preko tog broja budu obavezni da plaćaju doprinose ako su nezaposleni. Svakako da ta gradacija broja košnica može biti predmet diskusije, ali takva pravila postoje u mnogim zemljama EU. Upravo Ministar, gospodin Nedimović, priprema predloge za realizaciju politike poreza i doprinosa za poljoprivredna gazdinstva. Sa ovim predlogom gradacije broja košnica, a klaster je apsolutno podržava,treba što pre predstaviti Ministru i Ministarstvu poljoprivrede. Predstavnici klastera su napomenuli da bi grupacija trebala uzeti učešće u radu Evropskog konventa za poglavlja 11, 12, 13 (poljoprivreda, ruralni razvoj i ribarstvo)pa i u poglavlju 27 (zaštita životne sredine).To bi doprinelo značajnije da se pčelari ne samo upoznaju sa tim šta ih čeka približavanjem Srbije EU već mogu direktno i da daju  predloge u cilju da ne budu neprijatno iznenađeni i promenom zakonika i pravilnika.

Predsednik Grupacije je upoznao prisutne da se radi na dopuni  – izradi novog pravilnika o kvalitetu meda i on bi se trrebao usvojiti do kraja 2017. god. Napomenuto je da će se tim pravilnikom  između ostalog rešiti i pojam pekarskog meda koji postoji u sadašnjem pravilniku. Pomenuto je da u Srbiji nema apsolutno nijedan dokument koji se odnosi na pčelinji otrov. Taj proizvod pčele, sve se više skuplja u Srbiji i neophodno je da od Grupacije bude upućen predlog Ministarstvu da se što je pre moguće donesu neophodni akti koji bi regulisali skupljanje i promet pčelinjeg otrova. U godinama koje veoma često budu slabe za skupljanje meda, ovaj pčelinji proizvod, koji ima i veliku cenu i veliku potražnju, posebno na ino tržištu, može biti od velikog ekonomskog značaja.

Pri kraju sednice reč je uzeo predstavnik Ministarstva i na  žalost, osim što se lično ponudio da pomogne nekim prisutnim pčelarima, nije ništa konkretno izneo ili nije izneo nešto što pčelari nisu znali. To se pre svega odnosi na podsticaje, ali o Nacionalnom pčelarskom programu, osem konstatacije da će se izraditi ništa drugo nije izneo. Klaster će uputiti predlog da u budućem radu Grupacije obavezno učestvuju  i predstavnici: Uprave za veterinu, Uprave za bilje i Inspekcija, tako da se dobiju kompletni odgovori na pitanja članova Grupacije. Ovako rad Grupacije se pretvara u sastanke kojima se čak ni zaključci ne mogu definisati, a čini nam se da ni efekti sednice se ne mogu izmeriti.

Sednica je i završena, a da se nisu usvojili zaključci koji su predloženi , a čini nam se da je baš zbog duge diskusije o mogućnostima izbora u organe Grupacije iz redova pčelara i pčelarskih organizacija kao i problemima između pčelara i firmi koje pakuju med ispuštena veoma važna tema, a to je program pod nazivom ,,Kreiraj život” koji je pokrenula Razvojna Agencija Srbije. Taj program ima 6 vidova podrške MMSP, preduzetnicima, udruženjima i klasterima u 2017. g. Zaključeno je da predloge zaključaka dostave svi učesnici sednice pa će se onda doneti zajednički zaključci. Čini nam se da bi od zaključaka  važniji bili predlozi koji bi se uputili Ministarstvu i insistirati na odgovorima, kako bi Grupacija ostvarila svoju ulogu a to je da predlaže rešenja problema u pčelarstvu Srbije i da  predlaže mere unapređenja pčelarske proizvodnje u Srbiji.

Na kraju bi istakli da je priprema same sednice bila dobra i za to zaslužuje sve pohvale gospođa Mirjana Miščević iz Privredne komore Srbije.

 

 

DOGOVORI U SUSRET PČELARSKOJ GODINI

Dana 23. februara 2017. godine u prostorijama Vlade Vojvodine, održan je sastanak predstavnika  Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu:

– Vladislava Krsmanovića, pomoćnika Pokrajinskog sekretara za zemljište

– Mladena Petkovića, pomoćnika Pokrajinskog sekretara za ruralni razvoj

– Milorada Malića, pomoćnika Pokrajinskog sekretara za stočarstvo

i predstavnika pčelarskih organizacija:

– Docent dr. Ivan Pihler, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, koordinator razvojno-

istraživačkih projekata klastera Panonska pčela

– Djordje Mrkić, predsednik Društva pčelara „Jovan Živanović“ Novi Sad,

predsednik Skupštine SPOS-a i član IO klastera Panonska pčela

– Zlatko Tomić, predsednikUdruženja pčelara „Banatska matica“ Sečanj, član

IO SPOS-a za Banat i član IO klastera Panonska pčela

– Boris Lihvarček, mladi pčelar iz Maradika, član klastera Panonska pčela

– Hadži Zoran Jovanović, predsednik UO Inovativnog klastera Panonska pčela

– Ana Lazarević, koordinator projektnih aktivnosti Inovativnog klastera

Panonska pčela.

Teme razgovora su bile:

  1. Predstojeći konkurs za podsticaje za pčelarstvo

Dr Pihler je izneo situaciju sa pčelama posle ove izuzetno jake zime i konstatovao da će pčelarima pre svega biti potrebna podsticajna sredstva za nabavku pčelinjih rojeva i društava. S tom konstatacijom su se složili i ostali prisutni predstavnici pčelarskih organizacija, s tim da je još istaknuto da je Pokrajinski Fond za razvoj poljoprivrede već objavio konkurs za odobravanje kreditnih linija za pčelarstvo, koji je osim nabavke pčelarske opreme predvideo i nabavku pčelinjih rojeva i društava.

Od strane predstavnika  Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, dobijeno je obećanje da će Sekretaru biti predloženo da u predstojeći konkurs bude uključena i nabavka pčelinjih rojeva i društava.

Predstavnici Sekretarijata su istakli da su obezbedjena sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara za podsticaj razvoja pčelarstva. Prisutni predstavnici Sekretarijata su predložili da trećina predvidjenih sredstava bude opredeljena za nabavku pčela.

 

2. Moguća saradnja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i pčelarskih udruženja

Od strane predstavnika pčelara predloženo je, da bi bilo od izuzetnog značaja da se formira zajednička radna grupa sastavljena od predstavnika Sekretarijata i pčelarskih organizacija. S obzirom da je konstatovano, da mnogi segmenti, koji utiču na pčelarstvo ili su nedovoljni ili ne postoje, zadatak radne grupe bi bio da priprema predloge koji bi doprineli da se stvore uslovi za konkurentniju pčelarsku proizvodnju. Pri tom se pre svega misli i na pripremu i učešće u Nacionalnom pčelarskom programu, praćenje realizacije odobrenih podsticajnih sredstava i sprečavanje zloupotreba, izradu baze podataka pčelara i pčelarskih udruženja i organizacija u Vojvodini, formiranje savetodavne službe za pčelare,  pošumljavanje i sve ostalo što bi doprinelo razrešenju nastalih problema u pčelarstvu i obezbedilo nesmetan ubrzan razvoj pčelarstva u Vojvodini i celoj Srbiji.

Stečen je utisak da prestavnici Sekretarijata nisu dovoljno upoznati sa činjenicom da uVojvodini ne postoji nijedna institucija (pa i Poljoprivredni fakultet nema departman za pčelarstvo), koja se bavi razvojem i istraživanjima u pčelarstvu.

Klaster Panonska pčela, sa svojim skromnim kapacitetima, ali uz svesrdnu i značajnu podršku dr. Pihlera i nekolicine njegovih saradnika, ipak uspeva da pripremi i realizuje projekte u pčelarskoj proizvodnji.

Zajednički zaključak je da bi projekat, koji je pripremio klaster Panonska pčela, a odnosi se na Osnivanje centra za istraživanje i razvoj pčelarstva, trebalo zajedničkim snagama što pre realizovati. U skladu s tim, a u cilju bržeg razvoja pčelarstva, neophodno je opredeliti deo sredstava i za naučno-istraživačke projekte u ovoj oblasti. To je praksa u zemljama EU i što pre preduzmemo korake u pravcu razvoja i inovativnih rešenja u pčelarstvu i stvorimo konkurentnu i kvalitetnu pčelarsku proizvodnju, to smo bliži ispunjenju uslova za pridruženje zemljama u regionu u ovoj oblasti.

 

Takodje na sastanku je zaključeno, da bi bilo dobro da se svi registrovani pčelari uključe u rad pripadajućih pčelarskih udruženja (opštinska udruženja i društva pčelara). Tada bi se mnogo lakše rešavali problemi pčelarenja na lokalu, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu bi zahvaljujući udruženjima lakše i brže pratio efekte podsticajnih mera, koje preduzima za razvoj pčelarstva u Vojvodini. Da bi se lakše objasnilo pčelarima da je potrebno da se udružuju, jedan od predloga je bio i da pčelari koji nisu članovi nekog opštinskog udruženja, ne bi mogli da konkurišu za podsticajna sredstva. Na taj način bi se značajno doprinelo kontrolisanom razvoju pčelarstva (istovremeno tretiranje pčela protiv varoe, ne bi bilo ne evidentiranih košnica itd.).

Razmatrajući ovaj predlog, pojavio se problem registracije poljoprivrednih gazdinstava, koja se bave pčelarstvom. Zaključeno je da se oko 1/3 svih košnica u Vojvodini nalazi kod ljudi koji nisu registrovali poljoprivredno gazdinstvo. To znači da te košnice nisu nigde registrovane, a najveći problemi u pčelarstvu nastaju upravo od tih „malih“ pčelara. Razlog ovakvog stanja je strah da će odmah po registrovanju gazdinstva biti dostavljeno rešenje za plaćanje doprinosa i poreza, kao da su zaposleni. Minimalni iznos na godišnjem nivou se kreće oko 100.000,00 dinara, što pčelar-početnik, ni u kojem slučaju ne može da prihoduje od košnica.

Zaključeno je da bi trebalo da klaster i pčelari zajedno izrade predlog koji bi se uputio resornom Ministarstvu, a koji bi stepenovao broj košnica i zavisno od toga bi se plaćali doprinosi i porezi (takva pravila postoje u nekim zemljama EU). Takodje je zaključeno da klaster i pčelari treba da pripreme predlog na koji bi način pčelari, koji po pravilu nemaju obradivo zemljište, obezbedili garancije za kredit kod Fonda za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine. Iznalaženje rešenja koje bi zadovoljilo obe strane značajno bi doprinelo razvoju pčelarstva u Vojvodini.

 

Sastanak je protekao u prijatnom i srdačnom razgovoru i zajednički je zaključak da ne samo što ima potrebe za konstantnom saradnjom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i pčelara i pčelarskih organizacija, već su i svi prisutni bezrezervno podržali i nadaju se budućoj još kvalitetnijoj i uspešnijoj saradnji.

 

Predstavnici pčelarskih organizacija u narednom periodu treba da dostave pripremljene predloge u pismenoj formi, koji bi doprineli da se pčelarstvo u Vojvodini razvije, osavremeni i bude konkurentno na domaćem i stranom tržištu.

Na kraju, nije definisano, ali se pčelari nadaju da će veoma brzo biti formirana zajednička radna grupa i da će predlozi pčelara (pismeni i usmeni) biti predmet ozbiljnih razmatranja i uskladjeni sa objektivnim mogućnostima države i njenih institucija.

 

 

 

 

 

NA KORAK OD EU

Inovativni klaster Panonska pčela kao član EU Conventa za poglavlja 11 (poljoprivreda), 12 (ruralni razvoj), 13 (ribarstvo) i 27 (zaštita životne sredine), dostavio je u okviru radne grupe za poglavlje 11, a u vezi sa Nacrtom Akcionog plana za preuzimanje, usvajanje i sprovodjenje pravnih tekovina EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja sledeća pitanja:

  1. Zašto je neophodno da se usvoji Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda da bi se izradio Nacionalni program za pčelarstvo?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine:

Svaki pravilnik (u ovom slučaju Pravilnik o primeni Nacionalnog programa za pčelarstvo) proizilazi iz zakonodavnog osnova kojim je predviđen. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda predstavlja zakonodavni osnov za usvajanje Pravilnika kojim se definiše Nacionalni program za pčelarstvo. Njegovo usvajanje planirano je u prvom kvartalu 2018. godine, nakon čega je u planu sprovođenje informativne kampanje, pre nego što počne primena Nacionalnog programa za pčelarstvo (prvi kvartal 2019. godine).

Komentar Klastera:

Odgovor nije jasan, niti precizan i sasvim sigurno će odlaganje donošenja Nacionalnog programa za pčelarstvo (prvi kvartal 2019.) naneti dosta štete razvoju pčelarstva u Srbiji.

  1. Drugo pitanje takođe za tačku Strategija usklađivanja (strana 15 i 16 u naznaci Reforme će se odvijati postepeno i to (crta 10) stoji podsticaji po košnici i između ostalog: ”Direktna plaćanja u sektoru pčelarstva postepeno će se ukidati do ulaska R. Srbije u EU. Šta tačno znači ,,postepeno” i kada će se i kako sa tim ukidanjem započeti?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine:

Sa danom početka primene Nacionalog programa za pčelarstvo prestaće da se primenjuju sve podsticajne mere koje se odnose na pčelarstvo u obliku u kome se danas primenjuju. Sve mere biće definisane u okviru osam raspoloživih mera Nacionalnog programa za pčelarstvo i biće unapred definisane.

Komentar Klastera:

Odgovor nije u skladu sa tekstom u Nacrtu Akcionog plana za preuzimanje, usvajanje i sprovodjenje pravnih tekovina EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, jer je neprecizno navedeno: ,,Direktna plaćanja u sektoru pčelarstva POSTEPENO će se ukidati do ulaska Republike Srbije u EU”. Ovo ukazuje da ne postoji jasan program za razvoj pčelarstva. A s obzirom na odgovore, stiče se objektivni utisak da pčelarstvo i nije, od strane Ministarstva, prihvaćeno kao značajna poljoprivredna oblast. Možda ,,dolazak” jeftinog meda iz Kine može biti odgovor jasniji nego odgovor Ministarstva?!

  1. Treće pitanje u vezi sa strategijom usklađivanja (strana 14) šta konkretno znači (praktično pojašnjenje): ,,Ukoliko iznos podsticaja premaši 10 miliona RSD, odobreni iznos se umanjuje za 5%.Ukoliko iznos podsticaja premaši 20 miliona RSD, odobreni iznos se umanjuje za 10%”?

Odgovor Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine:

Prema čl. 33 Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kоrisnik pоdsticаја pо оsnоvu dirеktnih plаćаnjа zа јеdnu kаlеndаrsku gоdinu mоžе оstvаriti ukupаn iznоs оd 10 miliona RSD, kојi sе nе umаnjuје. Ukoliko ovaj iznоs prеlаzi 10 miliona RSD, а mаnji је оd 20 miliona RSD, vrši sе umаnjеnjе isplаtе iznоsа korisniku podsticaja za iznos kојi prеlаzi 10 miliona RSD zа 5%. Аkо ovaj iznоs prеlаzi 20 miliona RSD, vrši sе umаnjеnjе isplаtе iznоsа kојi prеlаzi 20 miliona RSD zа 10%. Umanjenje se vrši tako što se višаk srеdstаvа umаnjuје оd isplаtе dirеktnih plаćаnjа zа nаrеdnu kаlеndаrsku gоdinu, а аkо tо niје mоgućе ili niје dоvоlјnо, kоrisnik pоdsticаја је dužаn dа vrаti višаk nоvčаnih srеdstаvа.

Izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju decembra 2016. godine, procenti umanjenja su uvećani na 10%, odnosno na 20%, ali u AP je prikazana zakonska odredba o umanjenju direktnih plaćanja, koja je važila na dan 31.10.2016. (presek stanja u AP).