Konkurs za najbolju sliku i fotografiju iz života pčelarstva

Inovativni klaster ,,Panonska pčela” objavio je konkurs za najbolju sliku i fotografiju iz života pčelarstva. Konkurs će biti otvoren do 20. avgusta 2016. godine, a autor  najbolje slike ili fotografije iz života pčelarstva, biće proglašen u okviru ovogodišnjeg sajma LORIST i manifestacije ,,Pčelarski sokak”. Obezbeđene su I, II Ii III nagrada. Biće upriličena i izložba svih izabranih radova sa pratećim katalogom.

Klaster će nastojati i da u okviru LORIST-a i manifestacije ,,Pčelarskog sokaka” osim izbora za najbolju sliku i fotografiju iz pčelarskog života, organizuje i druge događaje, posebno za decu i osobe sa posebnim potrebama, koji bi postali tradicionalni. Srbija bi konačno dobila manifestaciju koja ne bi bila vašarskog tipa, već bi imala programe koji bi doprineli razvoju apiturizma, apiproizvoda i apiterapije.

 

Propozicije konkursa:

Sve radove treba poslati na E-mail adresu klasterpanonskapcela@gmail.com

Potrebno je dostaviti ime rada, ime i prezime autora, E-mail adresu i broj telefona.

Radovi koje učestvuju na konkursu moraju biti u formatu JPG ili PDF, rezolucije 300 dpi ili većoj i ne smeju biti veći od 7mb i potrebno je, ukoliko je moguće, da imate i original koji se može štampati i na većem formatu.

Svaki učesnik može poslati do 5 radova.

 

Kalendar izložbe:

Prijem radova traje do 20.08.2016.

Žiriranje je 21.08.2016.

Svim autorima rezulatati će biti dostavljeni do 28.08.2016.

 

 

Klaster na Kopaoniku

Predstavnik ,,Inovativnog Klastera Panonska pčela” na poziv pčelara iz udruženja ,,Mokra Gora” iz Ribarića bio je 21. i 22.07.2016. na konferenciji koju je organizovao ,,Evropski progres” na Kopaoniku u hotelu ,,Grand”. Teme su bile razvoj ruralnih sredina uz podršku EU fondova a pre svega IPARD-a.

 

Predavanja su bila izuzetno dobra pre svega zahvaljujući konsultantu Draženu Svečnjanu  iz Hrvatske koji radi u Ministarstvu Vlade Hrvatske i ima izuzetno iskustvo u pripremi razvojnih programa i projekata. I sama organizacija predavanja zahvaljujući ,,Evropskom progresu” bila je na vrhunskom nivou.

 

Evropski progres je uočio mali kapacitet udruženja i zadruga u poljoprivredi, a posebno se to odnosi na područja koja su izrazito nerazvijena. Upravo EU nastoji, i programski i organizaciono, da razvijenost područja u okviru jedne zemlje bude što ujednačeniji. U tom cilju organizuju se mnogobrojne radionice – predavanja sa ciljem da se podigne kapacitet udruženja i zadruga u nerazvijenim, po pravilu ruralnim sredinama Srbije, kako bi se povećala moć što veće absorpcije sredstava iz EU fondova. Evropski progres je programirao veći broj radionica – predavanja, održanog 21.i 22.07. da će zahvaljujući tim radionicama-predavanjima zasigurno biti podignut kapacitet udruženja  i zadruga u nerazvijenim područjima za pripremu i izradu kvalitetnih projekata i programa.

 

Još jednom zahvaljujemo udruženju pčelara ,,Mokra Gora” i njegovom mladom i preduzimljivom predsedniku Sabahudinu Rizvanoviću, što je omogućilo predstavniku klastera da učestvuje na ovako važnoj radionici-predavanju.

 

Nove aktivnosti, saradnje i projekti

 

 

Inovativni klaster Panonska pčela je na poziv nacionalnog lidera – najveće neprofitne mreže Srbije za ruralni razvoj uzeo učešće na konferenciji „Rural Impact Day“. Konferenciji je prisustvovao veliki broj zainteresovanih pre svega i lokalnih akcionih grupa – LAG. Domaćin konferencije je Opština Alibunar a sama konferencija je održana u konferencijskoj Sali vinarije ,,Đorđe“ u mestu Devojački bunar. Ambijent je veličanstven i još jednom je potvrđeno da Srbija domaćim i stranim turistima zaista ima šta da ponudi. Teme konferencije su vezane za način i mogućnosti razvoja ruralnih sredina.

Nezaobilazan je bio IPARD a posebno je diskutovano u vezi tkz. četvrte tačke  IPARDA – razvoj liderstva i LAG-ova u cilju razvoja ruralnih sredina. Ova tačka je planirana da se za Srbiju otvori 2018 godine. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Njima je gospodin Laszlo Arendas, iz Delegacije EU u Srbiji, uputio zaista interesantno pitanje vezano za mapiranje LAG-ova u Srbiji. Naima ta aktivnost ne košta ništa i bez toga se neće moći otvoriti tačka 4 IPARD-a, a 2018. je veoma blizu. Jasnog odgovora na pitanje šta se čeka sa mapiranjem LAG-ova predstavnici Ministarstva nisu imali.

Bilo je i razgovora vezanog za prekograničnu saradnju Srbija-Rumunija. Na žalost ti grantovi prekogranične saradnje sve su manje mogući za udruženja jer je procenat prefinansiranja do 20 % od odobrenih sredstava .Za realizaciju prvog dela projekta potrebno je obezbediti osim sredstava za sopstveno učešće bar još 20-30% sredstava za prefinansiranje realizacije projektnih aktivnosti. Taj problem je neprelazna prepreka za neprofitne organizacije u Srbiji, ali i lokalne samouprave, koje mogu da konkurišu na tim konkursima, sve se ređe odlučuju za konkurisanje. Uz obilazak fantastičnog podruma vinarije ,,Đorđe” i ručak u predivnom ambijentu vinarije, završila se konferencija. Dobre teme na konferenciji i divan ambijent Delibatske peščare gde se nalazi vinarija ,,Đorđe”, uz lepo vreme zaokružen je lep utisak ovog događaja.

 

II

 

Još jedan projekat koji je urađen u Inovativnom klasteru Panonska pčela i uz saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada dobio je podršku za realizaciju od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine,grada Novog Sada. Projekat se odnosi na konstantnu borbu protiv trovanja pčela, čime se praktično ugrožava opstanak preko 100.000 biljaka, koje zavise od pčela koje ih oprašuju. Međunarodna konferencija, u vezi sa primenom hemije u intezivnoj poljoprivredi koja dovodi do čestih trovanja pčela, biće održana u septembru na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.