120 godina od osnivanja Zadružnog saveza Srbije

Dana 23.12.2015. predstavnik Klastera je prisustvovao svečanosti kojom je obeleženo 120 godina od osnivanja Zadružnog saveza Srbije. Važan i svakog poštovanja vredan jubilej propraćen je prigodnom monografijom koja ukazuje da je zadrugarstvo veoma značajan vid udruživanja poljoprivrednika.

Na žalost u toj monografiji sem pomena nema nešto konkretne o pčelarskim zadrugama. A bilo ih je i dosta i bile su značajne što potvrđuju zgrade čije fasade krase košnice-pletare. To bez dileme dokazuje da je pčelarstvo bila i ostala značajna poljoprivredna oblast.

Klaster će svakako posvetiti pažnju proučavanju istorije pčelarstva a posebno istorije pčelarskih zadruga. Moramo požuriti, jer pletare padaju sa zapuštenih i napuštenih zgrada (Melenci) i pitanje je da li će nekada nove košnice krasiti fasade i pokazivati kolika je moć pčelarstava .

Klaster na sastanku radnih grupa Evropskog konventa

Dana 23.12.2015.g. predstavnik Klastera je prisustvovao zajednickom sastanku radnih grupa Evropskog konventa za poglavlja: 10,11,12,27…

Sastanku je prisustvovao veliki broj ljudi što pokazuje ozbiljnu zainteresovanost za sve što Ministrastva rade na putu Srbije ka EU.
Puno truda, puno rada, ali i put je dug i težak a posebno kada je u pitanju oblast poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ipak i pored svega izgleda da će potrajati dok poljoprivrednici budu u prilici da osete konkretne dobrobite od procesa približavanaj Srbije EU.

Klaster na sastanku radnih grupa Evropskog konventa

Dana 23.12.2015.g. predstavnik Klastera je prisustvovao zajednickom sastanku radnih grupa Evropskog konventa za poglavlja: 10,11,12,27…

Sastanku je prisustvovao veliki broj ljudi što pokazuje ozbiljnu zainteresovanost za sve što Ministrastva rade na putu Srbije ka EU.
Puno truda, puno rada, ali i put je dug i težak a posebno kada je u pitanju oblast poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ipak i pored svega izgleda da će potrajati dok poljoprivrednici budu u prilici da osete konkretne dobrobite od procesa približavanaj Srbije EU.

Nove aktivnosti

Dana 22.12.2015.g. predstavnik Inovativnog Klastera Panonska pčela prisustvovao je sastanku pčelara u Lazarevu. Sastanku je prisustvovao veliki broj pčelara iz svih udruženja sa teritorije grada Zrenjanina osim predstavnika pčelara iz samog Zrenjanina (,,Milan Bugarski”). Tema sastanka bila je razmatranje mogućosti uvođenja pašnog poverenika u pčelarstvo.

 

Sam predlog je kreirao Klastere i posle zaista ozbiljne i temeljne diskusije može se reći da je nepodeljeno mišljenje prisutnih pčelara da bi uvođenje pašnog poverenika u pčelarenje na način kako je Klaster predložio, značajno doprinelo uvođenju reda i unapredilo pčelarstvo u celini. Dogovoreno je da se pčelari još jednom sastanu i definišu stavove vezano za pašnog poverenika i onda delegacija razgovara sa čelnim ljudima Zrenjanina kako bi dobili podršku za svoj predlog.

 

Na kraju je bilo dosta pitanja i predstavnik je izneo stavove Klastera po tim pitanjima. Zaključak je da se samo zajedno mogu rešiti mnogobrojni problemi u pčelarstvu Srbije.

Klaster želi da se posebno zahvali organizatoru ovog sastanka gospođi Anici Batinić koja je pokazala i dokazala da bez žena nema uspešnog pčelarstva.

Sastanak u vezi sa sms/gps vagama

Dana 16.12.2015.g. u sali Udruženja zanatlija održan je sastanak sa pčelarima koji su dobili sms/gps elektronske pčelarske vage od Klastera. Od ukupno 26 pčelara koji koriste te vage, na sastanku je bilo prisutno deset pčelara .Odsutstvo ostalih pčelara se može protumačiti da nemaju primedbe na rad sa vagicama i da su zadovoljni ostvarenim rezultatima.

 

Tri vagice su donete u Klaster i biće testirane kako bi se utvrdilo da li su neispravne i da li rade sve očekivane funkcije.

 

Većina prisutnih iskazala je pozitivan stav kada je u pitanju upotreba sms/gps pčelarske vagice, a posebno je bila interesantna informacija pčelara iz Apatina,koji su sami nabavili nove vagice jer su se pčelari uverili u korisnost istih zahvaljujući vagicama koje su dobijene od Klastera. Bilo je izneto i nekoliko primedbi od strane pčelara i Klaster će za sve pčelare koji imaju primedbe održati poseban sastanak gde će uz stručnu pomoć proizvođača vagica i stručnjaka Klastera biti rešeni ti problemi.

 

Predsednik U.O. Klastera je rekao da se sam Klaster susreće sa problemima pre svega zbog podrške koju očekuju pčelari koji koriste dobijene sms/gps vagice. Klaster nije do sada uspeo da na sajtu postavi tzv. arhivu rezultata kao i da već izvesno vreme Klaster nema osobu koja će davati podršku (davati odgovore na pitanja i zahteve) pčelarima za rad tih vagica. Sve je to skopčano sa materijalnom situacijom u Klasteru.I pored toga Klaster će nastojati da oba problema reši, iako je izneto mišljenje od predsednika U.O. Klastera da svi pčelari kojima je isteklo trogodišnje korišćenje vagica iste dalje po svojim potrebama koriste bez obzira da li će sistem umrežavanja postojati. Konstatovano je da bi to bilo loše rešenje po pčelarstvo u Vojvodini, ali predstoji analiza unutar Klastera kako dalje. Pčelari su dali podršku a Klaster će nastojati da u što kraćem roku nađe rešenja za funkcionisanje umreženog sistema sms/gps elektronskih pčelarskih vagica.

Fruškogorski lipov med sam pronalazi svoje nagrade

U okviru Sajma etno hrane i pića, u Beogradu, održanom od 25.-28. novembra.  pod motom „Utemeljenje robne marke etno-proizvoda“, izabrani su i pobednici robnih grupa, a kao najbolji u robnoj grupi MED i PROIZVODI OD MEDA, podgrupа MED ocenjen je Fruškogorski lipov med Društva pčelаrа “Jovаn Živаnović” iz Novi Sаd.

Tekst u celosti možete pročitati u prilogu:

http://www.topsrbija.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6203%3Afrukogorski-lipov-med-sam-pronalazi-svoje-nagrade&catid=311%3Ahrana&Itemid=568

 

Aktivnosti Društva pčelara “Jovan Živanović”

Dana 12.12.2015. godine, predstavnik Klastera je bio gost konferencije u Sremskim Karlovcima koju je organizovalo udruženje pčelara “Jovan Živanović”.

U svečanoj sali Opštine Sremski Karlovci okupio se veliki broj pčelara a bili su prisutni i predstavnici Društava pčelara “Jovan Živanović” iz Novog Sada. Mlado i ambiciozno rukovodstvo Društva pčelara iz Sremskih Karlovaca zaslužuje, a i dobiće svu moguću podršku Inovativnog Klastera Panonska pčela. Predstavnik Klastera je skupu predstavio aktivnosti Klastera kao i planove za sledeću godinu.

Na kraju konferencije gde je predstavljen i Fruškogorski lipov med zaštićenog geografskog porekla i gde je jedan od najuspešnijih pčelara u Vojvodini Vladimir Hunjadi govorio o svojim iskustvima u pčelarstvu, otvorila se diskusija. Bilo je dosta pitanja za Klaster i predstavnik je na svako pitanje odgovorio i stekao se dojam da su pčelari bili zadovoljni odgovorima. Možda i poklonjena flaša medovače može to zadovoljstvo da potvrdi. Divna zakuska upotpunila je zaista lep utisak konferencije i pokazala da su ovi mladi ljudi perspektiva pčelarstava Srbije.

Zapisnik sa sednice Upravnog Odbora, Inovativnog Klastera “Panonska pčela“.

Zapisnik

sa sednice Upravnog Odbora,Inovativnog Klastera “Panonska pčela“.
Sastanak je održan u prostorijama Udruženja zanatlija, Trg Marije Trandafil 14 u NovomSadu, sapočetkom u 14h.

Sastanku su prisustvovali:
1.HadziZoranJovanovićpredsednik U.O.
2.VesnaOdanovićpredsednikSkupštine
3.dr Ivan Pihler
4.MilivojeOdanović
5.AnicaBatinić
6.drPavleJovanov
7.MiodragČupić

Sastanku iz opravdanih razloga nije prisustvovao: MilenkoVesković

Uvodnoizlaganjedao je Predsednik U.O. Hadzi Zoran Jovanović. Prezentovao do sadarealizovaneaktivnosti i ukazaonaneke od problemasakojima se susreće Klaster. Prvi problem je naći novu lokaciju za prostorije u kojima će Klasterraditi, jer prostorije u Gagarinovoj 16 moraju napustiti do kraja fenruara 2016g. Drugi problem je da obim posla u Klasteru prvevazilazi mogućnosti dvoje ljudi (predsednik U.O. i saradnik), koji sad rade, a Hadzi Zoran Jovanović je otišao u penziju.

Predlog je da se u narednom periodu obavi razgovor sa nekoliko ljudi koji bi, kada se za to steknu uslovi, preuzeo mesto ovlašćenog lica u Klasteru. Predsednik U.O. je načelno predložio 31.01.2016. za datum održavanja skupštine Klastera s tim da bi tada, ukoliko se steknu uslovi, bio i organizovan veliki međunarodni skup Instituta i Univerziteta u podunavskom regionu kada bi se potpisao sporazum o stvaranju konzorcijuma koji bi pripremao zajedničke programe i projekte u oblasti pčelarstva.
Posle uvodnog izlganja otvorila se diskusija.

AnicaBatinić predsednica Aktiva žena pčelarki iznela je više veoma interesantnih predloga koji su sa zadovoljstvom prihvaćeni, a posebno je potrebno istaći njen predlog u vezi sa prikupljanjem i upotrebom Apitoksina. Klaster će raditi kako u podobljavanju zakonske regulative za taj pčelinji proizvod, tako i na širenju rada na prikupljanju Apitoksina. U tom cilju biće kontaktirani eksperti i organizovano više savetovanja. Takođe je izneto da se treba više poraditi na afirmaciji žena pčelarki i njihovom regularnom povezivanju. Predloženo je da se pre skupštine održi sastanak U.O. i detaljno utvrdi program i plan za skupštinu.

Sastanak završen u 16h.

ISTRAŽIVANJE BIOLOŠKOG FAKULTETA

Poštovani saradnici: pčelari, voćari, ratari i drugi poljoprivrednici iz Srbiji, prosledjujemo vam molbu profesora Stanisavljevićada uzmete učešće u istraživanju/anketi koju sprovodi Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Univerzitet u Redingu (Velika Britanija). Anketa ima pčelarski i voćarsko ratarski deo, a u vezi je sa oprašivanjem. U prilogu, slede linkovi.

 

Informacija i ONLINE upitnici ankete se nalaze na sajtu Centra za biologiju pčela, Biološkog fakulteta:

http://www.bio.bg.ac.rs/01_centar_linkovi.php?id_centra=13

СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У РЕДИНГУ (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА) И УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА (1.12.2015.)

 

1) АНКЕТА ЗА ПЧЕЛАРЕ

О пчеларским праксама које су у вези са опрашивањем. Траже се одговори о томе зашто пчелари широм Европе селе пчелиње заједнице на различите врсте пољопривредних култура мислећи при томе на ратарске, повртарске, воћарске и виноградарске  биљне врсте али и на друге биљке цветнице.

 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТЕ КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК:

https://readingagriculture.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9smQSj0eXJMSNBX

 

2) АНКЕТА ЗА ВОЋАРЕ, РАТАРЕ, ВИНОГРАДАРЕ И ДРУГЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

О томе како пољопривредници широм Европе користе опрашивачке услуге на њиховим гајеним културама.

 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТЕ КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК:

https://readingagriculture.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6JC2RGKuSOIm7B3