Aktivnosti klastera

Dana18.06.2015. u kabinetu džavnog Sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospodina Golubović
Danila.

Sastankom je presedavao gospodin Golubović iod strane Ministarstva su prisustvovali još i direktor Uprave za veterinu Dejan Bugarski i TomislavTopalović,samostalni savetnik sekretara za poljoprivrednu politiku.

Osim predstavnika klastera Panonska pčela Hadži Zorana Jovanovića i Dragane Jelić, sastanku su prisustvovali i predstavnici pčelara: Milneko Vesković, Đorđe Mrkić, Zoran Cvetković i Dušan Mićetić.

Sastanak je imao dve opšte teme:

1.Problemi koji opterećuju pčelarstvo u Srbiji

2.Priprema Nacionalnog pčelarskog programa.

Problemi o kojima je razgovarao su oni koji se neće rešavati kroz Nacionalni program, a to su pre svega, naplata tz.pašarine tj.korišćenje prostora u Nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima za iznošenje košnica.

Zatim,problemšto postoji za osiguranje u stočarstvu ne važi i zapčelarstvo,kao i limitiranje broja košnica za dobijanje podsticajnih sredstava za opremu u pčelarstvu, a koje odobrava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zajedničko mišljenje, da se treba pod hitno naći rešenje kako za ukidanje “pašarine”,tako i za limitiranje brojako šnica kod konkurisanja u Ministarstvu,zapodsticajna sredstva za nabavku pčelarske opreme. Takođe mora
se pod hitno naći rešenje, kako bi se i kod osiguranja u pčelarstvu obezbedila refundacija 50% od premije osiguranja. Na sastanku, koji je bio izuzetno konstruktivan i otvoren, dogovarano je, a od predstavnika Ministarstva je i preuzeta obaveza, da urgentno razmotri mogućnost izvoza meda na tržište Tunisa i ostalih arapskih država. Sastanak je završen, ali dogovoreno je da se ubrzo organizuju dva nova sastanka i to prvi sa temom vezanom za definitivno ukidanje “pašarine”  drug isastanak,saciljem da se razmotre mogućnosti izvoza meda na arapsko tržište.

Klaster je započeo razgovore sa direktorom novosadskog sajma i njegovim saradnicima,sa ciljem da se uspostavi saradnja. Klaster kao šampion u agrobiznisu želi da pčelarstvo,ali i firme koje proizvode opremu zapčelarstvo, budu predstavljeni na vrhunski način. Za tako nešto, novosadski sajam je upravo pravo mesto i očekujemo veoma brzo,konkretne predloge.

Klaster apeluje na pčelare da med koji je već vrcan ove godine, obavezno daju na kontrolu bez obzira da li ga prodavali na veliko ili u maloprodaji.

SVI PČELARI UZORKE MEDA NA KONTROLU PREKO KLASTERA IMAĆE 25% MANJU CENU.

Klaster se ovim putem zahvaljuje Naučnom institutu za veterinarstvo “N.Sad”, jer je odobrio zaista impozantan popust za kontrolu meda.

Aktivnosti

Dana 11.06.2015. u Sali br.1
Skupštine AP Vojvodine održana je prva redovna skupština Inovativnog klastera
Panonska pčela.

Iako je period kad pčelari
imaju mnogo posla na pčelinjacima, odziv je bio više nego dobar.

Na početku skupštine skup su
pozdravile podsekretarka Pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu
saradnjui lokalnu samoupravu Vesna
Piperski Tucakov, pomoćnice u Pokrajinskom Sekretarijatru za privredu, zapošljavanje
i ravnopravnost polova Mirjana Kranjac i Anita Beretić koja je u Sekretarijatu
zadužena za oblast – ravnopravnost polova.

Predsednik U.OKlastera je izneo prisutnima šta je ostvareno
od zacrtanih ciljeva u 2014.g. i koji su programski planovi u 2015.g. Dve
ključne stvari klaster je postigao, a to su da je Panonska pčela postala brend i prepoznatljiva i u Srbiji i u regionu, što
je omogućilo da i resorni Sekretarijati i Ministrastva prihvate klaster za
partnera za razgovore, vezane za razvojne politike u pčelarstvu.

Druga, možda i značajnija
stvar, klaster je u svom dosadašnjem radu postigao poverenje pčelara, što je
osnovni preduslov uspešnog rada klastera.

Vrlo važan deo skupštine je
bio formiranje Aktiva žena pčelarki AP Vojvodine. Klaster je prepoznao veliki
značaj žena u pčelarstvu i inicirao je osnivanje Aktiva. Za prvu predsednicu
Aktiva izabrana je ugledna pčelarka iz Lazareva, Anica Batinić, a za njenu
zamenicu takođe ugledna pčelarka iz Novog Sada Milanka Vorgić. Poznajući elan i
predanost. svojim poslovima očekuje se od Aktivažena pčelarki AP Vojvodine da veoma brzo budu
vidljive, a i da svojim primerima privuku pčelarstvu što više žena.

Bilo bi nemoguće ne pomenuti
dva čoveka kojasu prisustvovala
Skupštini.

Skupštini je prisustvovao, možda
i najstariji pčelar u Srbiji gospodin Malenović Radosav, sa suprugom iz
Jagodine. Gospodin Malenović bez obzira na svoje impozantne godine, godinama se
bori da unapredi kvalitet matica kao ključnog element kvalitetnog pčelarstva. On
je u klasteru prepoznao partnera, a mi smo iz klastera izuzetno počastvovani
saradnjom sa g.Malenovićem. Želimo da ga zdravlje posluži i da nam svojim
savetima i pozitivnom energijom, jos dugo podržava i daje podsticaj za rad.

Drugi čovek je mladi veoma sposoban, vrhunski majstor u svom
poslu i vlasnik firme Dedex iz Sombora,Vidoslav Dediću. Firma Dedex je postala
poznata među pčelarima kao proizvođač vrhunskih košnica i izuzetne poslovne
korektnosti. Svi ti uspesi nisu promenili Vidoslava i na svaki predlog
klastera, bilo da se radi o specijalnoj košnici sa staklenim zidovima, bilo o
košnicama koje će se pokloniti manastirima na Kosovu i Metohiji, on je sve to
uradio besplatno. Skroman i vredan Vidoslav služi za primer, ne samo pčelarima
već i svim ljudima, kako mlad čovek može da uspe, a da sa puno ljubavi isprati
mnoge humanitarne i dobrotvorne akcije.

Klaster će dati i davati
mladima poput Vidoslava svu podršku i pomoć, jer oni su bez dileme budućnost
pčelarstva.

Skupština je završena
skromnom zakuskom, gde su prisutni međusobno razmenili informacije ili se pak
upoznali.