Obaveštenje

NA SLEDEĆEM LINKU  MOŽETE DA SE INFORMIŠETE O JAČINI SIGNALA I POKRIVENOSTI MREŽE TELENORA. Ukucate grad i ulicu i dobićete satelitski prikaz mesta.

http://www.telenor.rs/?page=8214

Obaveštenje

Inovativni klaster “Panonska pčela” je potpisao sporazum o saradnji sa konsultanstkom kompanijom Anelixi iz Grčke, koja je i više nego zainteresovana za saradnju i partnerstvo na budućim Evropskim projektima.

Obaveštenje!

Poštovani članovi klastera!

U organizaciji Društva pčelara “Rusanda” iz Melenaca biće
organizovan prenos košnica sa pčelama u Manastir Dečani na Kosovu i Metohiji.

Klaster je preuzeo obavezu da obezbedi košnice sa jednim
nastavkom, pa Vas zamoljavam da uzmete učešće u ovoj zaista značajnoj akciji.

Ukoliko Vam mogućnosti dozvoljavaju i imate želju da učestvujete u ovoj veoma važnoj akciji
HITNO se javite na telefon 063/ 680-029 Hadži Zoran Jovanović.

Obaveštenje

Poštovani,sa velikim zadovoljstvo želimo da Vas obavestimo da je Inovativni klaster “Panonska pčela”, na 82. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u N.Sadu proglašen za šampiona klastera u Agro-biznisu u Srbiji.Ovo priznanje nam daje još veću obavezu da istrajemo u ostvarenju programskih ciljeva, a sve u cilju razvoja pčelarstva u Srbiji.Ovo prestižno priznanje je još veće, jer je došlo već posle nešto manje od godine ipo osnivanja klastera “Panonska pčela”.Za ovaj uspeh klaster želi da se zahvali svojem timu, Naučnom Institutu za veterinarstvo i svim svojim članovima i svim pčelarima Srbije. Posebnu zahvalnost klaster upućuje medijima, listovima – Poljoprivredniku, Agrobiznisu, Eco-medu, Dnevniku kao i RT Vojvodini na medijskoj podršci rada klastera.

Obaveštenje

Poštovani, naš partner FINSLab je akreditovana laboratorija Instituta po standardu SRPS EN ISO 17025 za ispitivanje hrane i hrane za životinje od strane Akreditacionog tela Srbije.

FINSLab raspolaže sa neophodnom opremom i kadrovima za ispitivanje kvaliteta meda prema važećim zakonskim propisima. Zainteresovani neka se jave. U dokumentu koji sledi imate sve potrebne informacije.

med

Aktivnosti klastera

U okviru 82. Međunarodnog poljoprivrednog sajma, 11 maja 2015 god. u organizaciji Evropske mreže preduzetništva u Srbiji – Univerzitet u Novom Sadu, Privredne komore Srbije i Novosadskog sajma, organizovan je poslovni susret u oblasti proizvodne hrane.

Inovativni klasterPanonska pčela uzela je učešće na ovim susretima, a posebno su bili interesantni i korisni poslovni susreti sa:

– Yuteam Software- Zrenjanin, a tema je bila softver – “knjiga polja”- Aleksandar Žarkov

– sa gospođom Gizelom Vašaš- Vaš uspeh-Action coach

– sa gospodinom Mirom Mele iz Središće ob Dravi- R.Slovenija

– sa gospodom Đorđem Đokićem iz Limes Softa i dr. Nikolom Zogovićem iz Instituta Mihajlo Pupin tvorcima projekta vezano za pčelarstvo koji je dobio podršku EU u okviru granta Fractals.

– Altherm Ltd iz Mađarske, gospodinom Jozsefom Sarusi-Kiss

– sa gospodinom Georgeom Panagopulosom iz Grčke, firma Praxi, sa kojom je klaster već ostvario kontakte i predstoji potpisivanje ugovora o saradnji i razvoju klastera u Grčkoj.

Porodica klastera “Panonska pčela” posle ovih razgovora postaće bogatija za još nekoliko članova koji će radu klastera doprineti u još većem, kreativnijem i inovativnom razvoju.

Aktivnosti klastera


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Klaster je dobio novog veoma uvaženog člana :


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Naučni Institut za prehrambrenu tehnologiju iz Novog Sada.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Vizija Instituta : Institut kao centar izvrsnosti i jedan od lidera naučno tehnološkog razvoja i inovacija u lancu hrane u Evropi i svetu,jasno pokazuje koliko je značajno za klaster, a time i za pčelare i pčelarstvo imati ovakvog člana.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>U srdačnom razgovoru sa direktoricom Instituta, gospođom Jovankom Lević, već u samom startu prepoznate su mnogobrojne mogućnosti za saradnju.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Klaster će biti veza pčelara sa Institutom, a sve u cilju postizanja boljeg kvaliteta pčelinjih proizvoda i unapređenja kontrole
pčelinjih proizvoda.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Sa strane Instituta koordinator će biti dr.Pavle Jovanov i već su započeti razgovori i dogovori o konkretnim projektima.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Inovativni klaster ”Panonska pčela” dobio je značajnog člana i partnera i prvi zadaci su:


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>– da se definišu moguće provere kvaliteta meda, ali i drugih pčelinjih proizvoda (apitoksini,propolis,polen,vosak) u skladu sa srpskim
ali i evropskim standardima.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>– da se uvede u upotrebu naučna metoda provere kvaliteta meda senzorikom (organo-leptička svojstva).


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>– da se proverava kvalitet i razvijaju recepture za šećerne pogače koje služe za prihranu pčela.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>– da se pripremi zajednički projekat za konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2015 g.Tema bi bila održavanje međunarodnog skupa, posvećenog kvalitetu meda i ostalih pčelinjih proizvoda.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>– da se uspostavi regionalna saradnja sa sličnim institucijama, klasterima i ostalim organizacijama koje se bave pčelarstvom i pčelarskim proizvodima.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>– da se počne sa ispitivanjima suplemenata u ljudskoj ishrani, na bazi meda, pčelinjih proizvoda i lekovitog bilja, a koji se upotrebljavaju u api terapiji.


font-family:” times=”” new=”” roman”,”serif”;mso-fareast-font-family:”times=”” roman”;=”” color:#222222″=”” lang=”EN-US”>Svaka inicijativa sa jedne ili druge strane biće razmatrane, a bar jednom u šest meseci će se zajednički razmatrati rezultati saradnje i
predlagati unapređenja.

Klaster je dobio novog veoma uvaženog člana :

Naučni Institut za prehrambrenu tehnologiju iz Novog Sada.

Vizija Instituta :Institut kao centar izvrsnosti i jedan od
lidera naučno tehnološkog razvoja i inovacija u lancu hrane u Evropi i
svetu,jasno pokazuje koliko je značajno za klaster a time i za pčelare i
pčelarstvo imati ovakvog člana.

U srdačnom razgovoru sa direktoricom Instituta gospođom
Jovankom Lević već u samom startu prepoznate su mnogobrojne mogućnosti za
saradnju.

Klaster će biti veza pčelara sa Institutom a sve u cilju
postizanja boljeg kvaliteta pčelinjih proizvoda i unapređenja kontrole
pčelinjih proizvoda.

Sa strane Instituta koordinator će biti dr.Pavle Jovanov i
već su započeti razgovori i dogovori o konkretnim projektima.

Inovativni klaster”Panonska pčela” dobio je značajnog
člana i partnera i prvi zadaci su:

-da se definišu moguće provere kvaliteta meda ali i drugih
pčelinjih proizvoda (apitoksini,propolis,polen,vosak) u skladu sa srpskim
ali i evropskim standardima.

-da se uvede u upotrebu naučna metoda provere kvaliteta meda
senzorikom(organo-leptička svojstva).

-da se proverava kvalitet i razvijaju recepture za šećerne
pogače koje služe za prihranu pčela.

-da se pripremi zajednički projekat za konkurs za dodelu
sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2015 g.Tema bi bila
održavanje međunarodnog skupa posvećen kvalitetu meda i ostalih pčelinjih
proizvoda.

-da se uspostavi regionalna saradnja sa sličnim institucijama
,klasterima i ostalim organizacijama koje se bave pčelarstvom i pčelarskim
proizvodima.

-da se počne sa ispitivanjima suplemenata u ljudskoj ishrani na
bazi meda,pčelinjih proizvoda i lekovitog bilja a koji se upotrebljavaju
u api terapiji.

Svaka inicijativa sa jedne ili druge strane biće razmatrane a
bar jednom u šest meseci će se zajednički razmatrati rezultati saradnje i
predlagati unapređenja.