Obaveštenje

Obaveštavaju se pčelari koji žele da konkurišu kod Ministrarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, da za dobijanje potvrda da nisu koristili sredstva Vlade Vojvodine, mogu dobiti potvrdu u zgradi Vlade Vojvodine na I spratu, soba 44 kod Bobana Orelja.

Oni koji su konkurisali, a nisu prošli kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mogu povući dokumentaciju kod Ane Segedinski ili Nataše Stanković na I spratu, soba 44A.

I jedno i drugo se može samo lično preuzeti!

Aktivnosti klastera

Dana 27. Aprila 2015 g. Predstavnik Inovativnog klastera učestvovao je na radionici u Beogradu posvećenoj Nacionalnom programu u pčelarstvu.

S obzirom da Srbija nema Nacionalni program i da predstoji njegova priprema i izrada, organizovana je radionica na kojoj su predstavnici vlada-ministarstava zaduženih za pčelarstvo iz Rumunije, Italije, Austrije i Slovenije predstavili programe koji se primenjuju u njihovim državama.

Uvodnu reč kao i prezentaciju stanja pčelarstva u Srbiji dao je g.Nenad Terzić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine R.Srbije. Moderator radionice je bio Tomis- lan Topalović takođe iz Ministarstva. Organizator radionice je Evropska komisija – TAIEX (Tehnical assistance and information exchange instrument).

Poseta radionici je bila velika, ali naša ocena je da je premalo bilo ljudi koji donose zakone i propise iz poljoprivrede, kako Ministarstva tako iz pokrajinske vlade i lokalnih samouprava.

Predavači su bili vrhunski i opšti je zaključak i naše subjektivno mišljenje, da je sve što je prezentovano skoro stoprocentno saglasno sa planom i programom mera koje je klaster izradio i prezentovao, kako pčelarima tako i Ministarstvu. Na ovoj radionici su bili i najveći kritičari programa klastera, a da pri tome nisu apsolutno imali bilo kakav komentar, pitanje i sugestiju na prikazano predavanje, a koje je apsolutno (sa neznatnim razlikama) u saglasju sa predloženim programom klastera.

Opšti zaključak je da:

Pčelarstvo ima veliki značaj u EU, ne samo zbog proizvodnje meda već i zbog očuvanja biodiverziteta.

Da nema gotovinskih podsticajnih sredstava koja se ne moraju pravdati.

Da podsticajna sredstva se dodeljuju u određenom procentu (mak.50%) tek kada se investicija stoprocentno realizuje.

Da se bez dileme u merama za pčelarstvo u svim zemljama EU, posebno pažnja i sredstva opredeljuju za borbu protiv bolesti pčela (posebno varoe).

Da se opredeljuju sredstva za istraživanja u pčelarstvu, ali da je naš utisak da, niti su sredstva dovoljna niti su jasni programi.

Na kraju očekujemo da se uskoro pristupi izradi Nacionalnog programa za pčelarstvo u  Srbiji i da će Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uključiti stručni tim klastera “Panonska pčela”, tim pre što je program koji je predložio klaster ,apsolutno saglasan standardima i pravilima EU.

Obaveštenje

Klaster “Panonska pčela” je potpisao ugovor sa Međunarodnom organizacijom za razmenu studenata AIESEC. Rezultat ove saradnje, jeste dolazak dva volontera iz neke od Evropskih zemalja Grčke, Turske, Italije ili Brazila i to sve u cilju promovisanja i istraživanja dragocenih potencijala pčelarstva u Srbiji.

  

Obaveštenje

Poštovani!

U cilju bolje informisanosti prezentujemo vam kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima ali i poljoprivrednim gazdinstvima preko bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća.

Ovde se radi o veoma povoljnoj kreditnoj liniji vlade Italije.Uslovi su veoma povoljni, ali naš komentar je da se može smatrati lošijom stranom, činjenica da se mora nabaviti oprema i to nova od proizvođača iz Italije. Ne upuštajući se u kvalitet te opreme u praksi ta oprema je skuplja od slične opreme kod proizvođača iz drugih država.

Sami pčelari u ovom trenutku teško da mogu imati interesovanje za ovu kreditnu liniju, ali možda otkupljivači meda mogu da nađu interes.

 

   

Podaci o Kreditu-ITALIJA

Aktivnosti klastera

Klaster je predao projekat “Ko i zašto truje pčele” na konkurs Zaštite životne sredine koji je objavio Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, urbanizam i graditeljstvo.

Projekat predviđa jednu konferenciju na kojoj bi se  okupili predstavnici pčelara, pokrajinske vlasti stručnjaci za voćarstvo,
povrtarstvo i ratarstvo kao i svi oni koji upotrebljavaju hemijske preparate u poljoprivrdi ali i borbi protiv komaraca i krpelja.

Svedoci smo da milioni pčela uginu, otrovani raznim hemijskim preparatima tokom svake pčelarske godine. I u razgovorima svi se bez dileme slažu da se mora izbeći trovanje, a da pri tome situacija sa trovanjem pčela, godinama je ista.

UpravoKlaster Panonska pčela želi da se uz pomoć savremenih informacionih sistema (pre svega sms/gps elektronskih vagica) uspostavi stalni nadzor na prostorima koje pčelari koriste za tzv.”paše”.

Blagovremenim ukrštanjem informacija: položaj košnica-vreme prskanja hemijskim preparatima, sigurno bi se smanjio obim
trovanja pčela. Na ovoj konferenciji se moraju razbiti i stare zablude : da prskanje voća u cvetu ne doprinosi boljem radu, da nema organskih i neškodljivih preparata koji se mogu upotrebiti za borbu protiv komaraca i krpelja, da se prskanje ne može sprovesti noću preparatima čija karenca je 4-5 sati, što svakako ne može ugroziti pčele jer su noću u košnicama, a otrovnost i opasnost nastaje kada one ujutru izlaze iz košnica.

Na kraju, ali ne i po važnosti, na konferenciji se moraju doneti zaključci o načinu stalnog nadzora, saradnji svih koji brinu o
pčelama ali i onih koji brinu na suzbijanju štetočina. Za odstupanje od utvrđenih pravila, bez ikakvog protivljenja i obrazlaganja, moraju se preuzeti ogovornost i nadoknada nanete štete.

Pčele stradaju zbog bolesti, kojih je sve više i sve su opasnije, i zaista čovek mora da podigne svest o svojoj odgovornosti za život pčela. Bez pčela veoma brzo, nestali bi i ljudi.

Klaster je prisustvovao 08.04.2015. konferenciji klastera u Privrednoj komori Srbije na kojoj je biran predsednik Saveta
klastera. Klaster smatra da je izabrani predsednik čovek velike energije i zaslužuje podršku. Klaster Panonska pčela je insistirao da u Savetu klastera bude bar jedan predstavnik klastera u poljoprivredi koji su do sada pokazali veliki stepen održivosti.

Srpska Akademija Nauka i Umetnosti Odbor za selo, pozvala je da predstavnik klastera prisusstvuje predstavljanju monografske studije “Razvoj porodičnih preduzeća u seoskim područjima Srbije”. Povodom svečanog predstavljanja monografske studije, Odbor je organizovao skup na kome će se predstaviti šest uspešnih porodičnih preduzeća. Na žalost, ni jedno preduzeće nije pčelarsko, ali upravo prisustvom predstavnika klastera biće omogućeno kratko predstavljanje Fruškogorskog lipovog meda, proizvoda koji je zaštićen i izaziva veliko interesovanje kod domaćih i stranih kupaca. Ovom prilikom biće Predsedniku Odbora za selo, akademiku Draganu Škoriću, uručena tegla sa Fruškogorskim lipovim medom.

Klaster je obezbedio, urgentno, oko 15 tona šećera za pčelare i to pre svega zahvaljujući ljubaznosti direktora i ljudi iz
komercijalne Šećerane AD “Šajkaška” Žabalj. Cena je bila 42,00 dinara što se može smatrati izuzetno povoljnom. Interesovanje pčelara za taj šećer je veliko i Klaster se nada, da će u narednom periodu obezbediti za pčelare još 6-7 tona
šećera.

Klaster očekuje da sa šećeranom AD “Šajkaška”, potpiše i ugovor o saradnji vezanoj za obezbeđenje šećera za pčelare. To će omogućiti da se dogovorene količine i cena planski utvrde, što bi svakkao doprinelo razvoju pčelarstva u Vojvodini.

OBAVEŠTENJE!

N O Z E M A CERANA

Stigli su rezultati analize na Nozemu ceranu koju je radio Poljoprivredni

fakultet iz Novog Sada.Rezultati su dosta zabrinjavajući.

Rzultati ukazuju na NOZEMOZU KAO PROBLEM NA PODRUČJU VOJVODINE

Preduzeti korake za smanjenja šteta.

Aktivnosti klastera

I

Predstavnici Klastera Panonska pčela su učestvovali na VII sednici Saveta za klastere Privredne komore Srbije, 07.aprila 2015 godina.

Sednica je bila posvećena izboru predsednika Saveta i potpredsednika i članova Saveta. Za predsednika je izabran: Velibor Vukašinović, a potpredsednika je izabran Zoran Pekez.

Ostaje da se do 15.04.2015 predlože članovi saveta za klastere.

Klaster Panonska pčela očekuje da će savet doprineti većoj održivosti klastera u Srbijii da će definitivno doneti zakon o klasterima.

Zaključak je sa dosadašnjih sednica, da postoji velika zainteresovanost za Savet klastera. Da li je to samo početni zanos ili treba očekivati veći uticaj Saveta na politiku klasterizacije u Srbiji, ostaje da se u narednom periodu vidi.

II

Klaster Panonska pčelaje učestvovao na drugoj planarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji, 08.aprila 2015 u Narodnoj Skupštini R.Srbije. Na njoj su uzeli učešće predstavnici Vlade, Narodne skupštine R.Srbije, Šefovi pregovaračkih grupa, predstavnici Radnih grupa NKEU, diplomatskog kora, donatorske zajednice i mediji.

Nacionalni Konvent o EU navršava prvu godinu od uspostavljanja i predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski strukturna debata između nevladinih organizacija (u koje spada i klaster) stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih udruženja, sa jedne strane i predstavnika Vlade sa druge strane o pristupanju Srbije EU. Klaster je počastvovan što je član Nacionalnog konventa o EU, jer očekuje i da pčelarstvo od toga ima konkretne koristi.

Aktivnosti klastera

I

Inovativni Klaster Panonska pčela je doživeo posebnu čast jer su predstavnici jednog od najstarijeg i najcenjenijih udruženja
studenata sveta AIESEC-a, posetili prostorije klastera sa željom da se uspostavi saradnja. Veliko je zadovoljstvo za klaster razgovarati sa mladim obrazovanim i preduzimljivim ljudima.

Njihova ponuda za saradnju, klaster je prihvatio sa velikim zadovoljstvom i predstoji definisanje svih detalja. Onošto je već sada jeste da će u Klasteru provesti šest meseci dvoje mladih iz Italije. U pčelarstvuupravo nedostaju ljudi koji će unaprediti
pčelarstvo sa stanovišta ekonomije i menadžmenta. Pčelarstvo u Srbiji je u velikoj ekspanziji i sve je više ljudi, a posebno mladih koji se bave pčelarstvom. Ali nijedovoljna ljubav i želja da se živi od pčelartsva. Kao i u svakoj poljoprivrednoj pa i u
privrednoj grani, jer ekonomija i marketing određuju meru uspeha.

Zato nas raduje dolazak tih mladih ljudi, da sa mladim ljudima iz klastera postave nove napredne ekonomske mere u pčelarstvu.                                                                                                         

               

II

Predstavnici klastera učestvovali su zajedno sa predstavnicima drugih klastera u Vojvodini i predstavnicima Fakulteta Tehničkih nauka i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Tema sastanka je utvrđivanje kriterijuma za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj klasterau Vojvodini.Činjenice su:da dosadašnjikriterijumi nisu doveli do objektivnog razvoja klastera i da evaluacija završenih projekata koji su podržani od strane Pokrajinskog Sekretarijata nije
se bavila efektima i rezultatima tih projekata već se preterivalo u birokratsko-administrativnim zavrzlamama koje se ponekad graniče sa besmisljem. Usaglašenisu kriterijumi i sada ostaje da predstavnici Pokrajinskog Sekreatarijata zaduženi za klastere u Vojvodini i usvoje i primene te kriterijume. Problemevaluacije posebno od nezavisnog evaluatora i dalje ostaje otvoren problem, kojeg su svesni i klasteri i Pokrajisnki Sekretarijat, a kada i da li će biti rešen, ostaje da se u narednom periodu reši. Nadamo se da taj period ne bude predugačak.

III

Klaster je dobio ogromnu podršku od Udruženja i Društava za osnivanje Aktiva žena pčelarki i Aktivamladihpčelara. Svi su svesni snažnog prisustva u pčelarstvu i žena i mladih ali niti se zna koliko ih ima, niti im je data prilika da transparentnije
učestvuju u kreiranju razvojnih programa u pčelarstvu. Pčelarstvo pripada ruralnim sredinama i bez žena je teško zamisliti uspešnog pčelara, a čestosu žene i ti prvi, a ne pomoćni pčelari.

Sa druge strane, bez mladih, nema perspektive niti razvoja pčelarstva ne u Srbiji već nigde u Svetu. Ti mladi i i obrazovani ljudi sačuvaće nestala sela i uneti savremenost u pčelarsku proizvodnju dižući konkurentnost spremnu da se našepčelarstvo uhvati sa evropskim i svetskim pčelasrtvom.

U narednim danima očekuje se da će uz podršku P.S. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i P.S. za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i P.S. za omladinu i sport buti organizovana skuština na kojima će se osnovati Aktiv žena pčelarki i Aktiv mladih pčelara.

IV

Klaster je urgentno obezbedio oko 12 tona šećera za pčelare kako bi se prehranilepčele i spremne poletele ka prvim pašama ove godine.

Zahvaljujemo se šećerani “Šajkaška” u Žablju i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo jer bez
njih ovu urgentnu akciju ne bi mogli realizovati.

Klaster će nastojati da sa šećeranom “Šajkaška” potpiše sporazum koji bi omogućio da se preko klastera sistematski obezbedi neophodna količina šećera za pčelare.

Inače to je šećer koji se prosuo iz džakova i koji u sebi ima određen procenat nečistoće, a što ne smeta pčelama. Osim toga taj šećer je znatno jeftiniji od konzumnog šećera te mnogo znači u smanjenju troška pčelarenja.