Obaveštenje

Poštovani,
obaveštavamo Vas o trenutno aktuelnim javnim pozivima i konkursima za privredne subjekte i preduzetnike:

Javni poziv za izbor izlagača iz Autonomne pokrajine Vojvodine za zajednički nastup na Međunarodnoj turističkoj berzi „ITB BERLIN 2015″, koja se održava u Berlinu, od 4. do 8. marta 2015. godine, u organizaciji Turističke organizacije Srbije. Poziv je raspisaoPokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. U okviru programa zajedničkog nastupa, u organizaciji Turističke organizacije Srbije,  predstaviće se izlagači koji imaju formiran turistički proizvod. Rok za konkurisanje je  29. januar 2015. godine.  Tekst Javnog poziva –http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=573:21-2015-30-2015-18-21-2015-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2015″ (Republika Hrvatska ), koji se održava u Poreču od 18. do 21. marta 2015. godine. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova predstavlja i promoviše privredu Autonomne pokrajine Vojvodine na svom štandu. Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine” i koje su zainteresovane za dobijanje znaka;
– Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu proizvoda;
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
– Izvoznici i potencijalni izvoznici;
– Kompanije koje proizvode opremu za turizam (ugostiteljstvo, hotelijerstvo);
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima.

Rok za konkurisanje je  30. januar 2015. godine.  Tekst Javnog poziva – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=573:21-2015-30-2015-18-21-2015-&catid=40:konkursi-aktuelni&Itemid=13

Podrška razvoju MSP u Srbiji – Tim EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (prethodno poznat kao TAM/BAS) uz finansijsku podršku Evropske unije, povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji im mogu pomoći da razviju poslovanje. Kroz program se mogu realizovati kratkoročni projekti na najrazličitije teme: od istraživanja tržišta do strateškog planiranja, upravljanja kvalitetom i sertifikacije ili energetske efikasnosti i upravljanja životnom sredinom. Možete posetiti www.ebrd.com/sbs/serbia  za dodatne informacije o kriterijumima za učešće, obimu usluga i načinu prijavljivanja. Rok za prijavu: ponedeljak, 20. jun 2016.

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme). Osnovni cilj dodele kredita je unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje u Vojvodini. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. Konkurs je raspisao Razvojni fond AP Vojvodine, otvoren je do iskorišćenja sredstava – http://www.rfapv.rs/index-4.html

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – raspisao Razvojni fond AP Vojvodine, otvoren je do iskorišćenja sredstava – http://www.rfapv.rs/index-4.html

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva.  Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica kategorisana kao mikro mala i srednja preduzeća  i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine. Krediti će se dodeljivati za potrebe održanja finansijske likvidnosti. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara.Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju. http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)

 

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza – Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju. http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)

 

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju. http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije. Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške realizaciji sinergijskih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije kroz udruživanje većeg broja proizvođača – učesnika u poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji radi povećanja proizvodno-prerađivačkih potencijala i skladišnih kapaciteta, unapređenja konkurentnosti i poboljšanja izvoznih pozicija AP Vojvodine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara.  Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava za njegovu realizaciju.http://www.rfapv.rs/index-4.html (Razvojni fond AP Vojvodine)

Obaveštenje

Obaveštavamo sve pčelare, da će Ekopčela Leskovac, menjati vosak za satne osnove i prodavati satne osnove ispred Poljoprivrednog fakulteta u N.Sadu, glavni ulaz dana 02.02.2015 od 16:30 sati.

Sirovi vosak – 5% i 80,00 dinara za izradu,

Satna osnova 1100,00 dinara za kilogram

Staro saće za satnu osnovu + 80,00 dinara po kilogramu satnih osnova.

Aktivnosti klastera

1. Klaster Panonska pčela, kao inovativni izazvao je pažnju i u susednoj Makedoniji. Javio se konzorcijum Inovator 2013 koji je osnovan 15.03.2013 godine, kao savremena tržišna forma delovanja sa ciljem podsticanja ekonomskog razvoja preko inovacija kao potencijalnih biznisa. Konzorcijum ima 18 članova među kojima je Makedonska Akademija nauke i umetnosti, Lekarska komora R.Makedonije, Farmaceutska komora i td. Jedan od članova je i “Udruženje građana ESNAFI” klaster formiran 2010 sa strane Ministarstva Ekonomije R.Makedonije čija je delatnost inovativnost i unapređenje konkurentnosti pčelinjih proizvoda. Klaster Panonska pčela je sa velikim zadovoljstvom prihvatio predloge o saradnji iz Makedonije i očekuje se sastanak u N.Sadu u toku januara kada će se i potpisati protokol o saradnji.
Njihov program za 2015 je veoma interesantan jer se podsticaj razvoja pčelarstva usmerava na nove proizvode na bazi pčela. Naime oni žele, a mi ćemo sarađivati, na projektima: Medne tinkture za vrsne sportiste, Inovativna proizvodnja pčelinjeg otrova-api toksin i Dorada meda pakovanog u nepropustljivoj keramičkoj ambalaži. Nažalost u Srbiji skoro da nema ozbiljnije institucije koja se bavi razvojem pčelarstva i zato je ponovo ( ili nikad nije ni prestajalo) aktuelna ideja o formiranju Centra za razvoj i istraživanja u pčelarstvu.
2.Klaster je pokrenuo inicijativu da se rad Saveza Pčelarskih Organizacija Vojvodine- SPOV unapredi i da se prevaziđu do sada uočene razlike udruženja i društava pčelara u Vojvodini u pogledu potrebe postojanja SPOV-a.
Klaster je od samog svog nastanka smatrao da je SPOV veoma važan za razvoj pčelarstva u Vojvodini. Takvo mišljenje postoji i u Pokrajinskom Sekretarijatu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.Dogovoreno je da sama društva i udruženja u AP Vojvodini organizuju sastanak svih predsednika i dogovore se šta je neophodno uraditi kako bi se unapredio rad SPOV-a.
Koordinator ove aktivnosti uz podršku klastera je predsednik Društva pčelara Jovan Živanović iz N.Sada, Miša Čupić.
3. Klaster Panonska pčela poseduje, zahavaljujući realizaciji projekta i podršci P.S. za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, ozbiljnu hardversku mašinu-server. Klaster će ponuditi svim udruženjima i društvima pčelara, posebno iz AP Vojvodine, da za svoje potrebe koriste server u dogovoru sa ekspertima klastera.