Aktivnosti Klastera

30.10.2014. održan sastanak zajedničkog projektnog tima projekta Panonska pčela. Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima partnera iz Osijeka. Osnovna tema je predstojeći naučni skup u Osijeku 21 i 22.11.2014.

Bilo je razgovora oko SMS elektronskih vaga i konstatovano je da je sistem koji se zajednički razvija jedinstven u Evropi.

Saradnja između Osječko – Baranjske županije, njihovih pčelara i Klastera “Panonska pčela” i pčelara iz Vojvodine nastavlja se sa predlozima novih projekata i programa.

IMG_1399 IMG_1407 IMG_1405 IMG_1403

 

Aktivnosti Klastera

Klaster je pokrenuo inicijativu da rad Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine – SPOV unapredi i preuzme vodeću ulogu u radu sa pčelarskim udruženjima i društvima pčelara u Vojvodini. Takva jedna organizacija je porebna i pčelarima i Klasteru ali i Vladi AP Vojvodina. U narednom, ali kratkom, periodu obaviće se konkretni razgovori i prema željama pčelara ali i Klastera „Panonska pčela“, a SPOV će zasigurno zauzeti svoje zasluženo mesto u programu razvoja pčelarstva u Srbiji.

Aktivnosti Klastera

Klaster je potpisao ugovor sa Lokalnom Akcionom Grupom, LAG – Gornji Tamiš – Botoš, u cilju saradnje na pripremi, izradi i implementaciji razvojnih programa i projekata. Prvi od projekata koji bi se realizovao ako bi se odobrila potencijalna sredstva iz Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu se zove: Jačanje konkurentnosti u pčelarskoj proizvodnji .
Pčelarstvo omogućava uz najmanja ulaganja brz i kvalitetan razvoj i omogućava prihode koji mogu da podstaknu da pčelarstvo i pčelarenje bude komercijalno.
Očekuje se da će projekat „Jačanja konkurentnosti u pčelarskoj proizvodnji“ biti podržan, a da dvadesetak poljoprivrednika počnu sa pčelarenjem. Dodela košnica, vrcaljki i kanti sa sitom za med bez dileme stvoriće veoma dobre uslove za razvoj pčelarstva na prostoru delovanja LAG-a, Gornji Tamiš, a koji spada u nedovoljno razvijena područja u Srbiji.

Aktivnosti Klastera

Predstavnici Klastera učestvovali u radu konferencije DANUBEBUSINESS FORUM, treći dunavski biznis forum koji se održao u Novom Sadu 28. i 29. 10. 2014. u prostorijama Dekanata, Novosadskog Univerziteta. Ostvareni su mnogobrojni korisni i stručni kontakti.

Aktivnosti Klastera

Klaster „Panonska pčela“ želi da stvori jak stručan tim koji bi sačinjavali eminentni i provereni stručnjaci u oblasti pčelarstva. Taj tim je definisan i njega predvodi dr. Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakultata u Novom Sadu, dr. Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci i dr. Nebojša Nedić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
Očekuje se da se priključi ovom timu i vrsni stručnjak u pčelarstvu za oblast virusologije dr. Kazimir Matović.

Aktivnosti Klastera

Predstavnici Klastera „Panonska pčela“ pokrenuli su inicijativu umrežavanja svih Klastera koji su orijentisani ka poljoprivredi. Mreža će funkcionisati kao neformalna grupa, ali sa jasnim ciljem da u cilju razvoja poljoprivrede u Srbiji, budu reprezentativni sagovornik kreatorima razvojnih politika u poljoprivredi.

U tom cilju dogovoren je sastanak sa prorektorom, prof. dr Pejnović koji je inicirao osnivanje Klastera organske proizvodnje. Simbioza klastera koji okupljaju poljoprivrednike prirodna je potreba ako se želi unaprediti poljoprivreda u bilo kojoj oblasti.
Osnova buduće neformalne mreže biće Poljoprivr4edni fakultet u Novom Sadu, što je takođe i logično i prirodno.

Aktivnosti Klastera

Predstavnici Klastera „Panonska pčela“ dogovorili su sastanak sa Državnim Sekretarom u Ministarstvu poljoprivrede i zaštitu životne sredine gospodinom Atilom Jukasom.
Teme razgovora su definisane i očekuje se da će ovo biti jedan od niza razgovora sa ciljem da se definišu konkretne podsticajne mere za razvoj pčelarsta u Srbiji.

Aktivnost Klastera

Predstavnici Klastera „Panonska pčela“ posetili su nacionalnu agenciju za Regionalni Razvoj – NAR u Beogradu sa ciljem da se bolje definiše položaj Klastera koji okupljaju poljoprivredna gazdinstva. U zaista srdačnom i konstruktivnom razgovoru i dogovoreno ja da Klaster učestvuje u organizaciji konferencije posvećene klasterima i klasterizaciji u Srbiji. Konferencija bi trebalo da se održi polovinom novembra u Sali Skupštine AP Vojvodina. Klaster „Panonska pčela“ će između ostalog obezbediti i učešće na konferenciji nekoliko klastera iz Mađarske koji bi predstavili kako funkcioniše zakon o klasterima u Mađarskoj.
Predstavnici NAR-a su nam dostavili kontakt vezan za izvoz meda u Rusiju koji smo odmah prosledili otkupljivačima meda u Vojvodini.
Takođe predstavnici NAR-a su prihvatili da organizuju sastanak sa ministrom Ljajićem, Ministarstvo Trgovine u Vladi Republike Srbije sa temom izvoz meda na treće tržište.

Aktivnosti Klastera

Predstavnici Klastera „Panonska pčela“ posetili su dr. Gorana Mirjanovića profesora na poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Goran Mirjanić, je održao predavanje u okviru Hrvatskog festivala meda i oduševio sve prisutne pčelare. Procenjeno je da takav stručnjak, koji ima i posebne recepture za pogače za prihranu pčela, treba da bude stalni saradnik Klasteru, što je i potvrđeno na obostrano zadovoljstvo. Gospodinu Goranu prezentiran je rad SMS elektronskih vaga i sistema koji je razvio Klaster i dogovoreno je da se postavi jedna SMS vaga i u Republici Srpskoj sa ciljem da se postojeći sistem proširi i na Republiku Srpsku pa i celu BIH.

POŠTOVANI PČELARI

Na inicijativu Klastera “Panonska pčela”, Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo I vodoprivredu AP Vojvodine, na svom kolegijumu je doneo odluku da se, zbog loše pčelarske godine, pomogne pčelarima tako što bi se podelio šećer iz robnih rezervi.
Predložena količina šećera po obeleženoj košnici je 5kg, a uslovi bi bili:
– 60% bezpovratno a
– 40% bi se vratio u medu (ukolikosledeća godina bude dobra za pčelarenje) u paritetu 400,00 din/kg u refuzi, ili da se plati po ceni 50 din/kg do 01.08.2015.
Molimo Vas da HITNO dostavite Vaš stav o predloženoj akciji, pre svega o zainteresovanosti samih pčelara i predloženom načinu podele i količini šećera po košnici.

 

Predsednik Upravnog odbora
Inovativnog Klastera “Panonska pčela”
Hadži Zoran Jovanović