Otpočela primopredaja pčelarske opreme

P1000319

Dana 16.06.2014. sa početkom u 19 h u Budisavi – Opština Novi Sad izvršena je primopredaja pčelarske opreme pčelarima koji ispunjavaju definisane i postavljene uslove po IPA Projektu “PANONSKA PČELA”– podizanje kompetitivnosti pčelara u prekograničnom području br. 2013/307-813. Na dodeli pčelarske opreme prisustvovalo je dvanaest pčelara članova klastera “Panonska pčela” iz pčelarskih udruženja obuhvaćenih projektom kao i  predsednik Udruženja pčelara “ TISA” – Mile Mučalov. Primopredaju opreme sproveli su ekspert Milan Kovačević sa Poljoprivrednog Fakulteta u Novom Sadu i član klastera Miloš Crnobarac.

 

Prelazni period – izazov za poljoprivredu

Srbiju u pregovorima sa EU u oblasti poljoprivrede očekuje zahtevan posao utvrđivanja prelaznih perioda za usklađivanje i razvoj institucija – pre svega Uprave za agrarna plaćanja, za rešavanje pitanja poput proizvodnih kvota i referentnih godina, kao i prava na kupovinu poljoprivrednog zemljišta , rečeno je u aprilu 2014. godine u Privrednoj komori Srbije, na skupu o saradnji proizvođača i potrošača na unapređenju bezbednosti i kvaliteta hrane i pregovorima sa EU.

Poglavlje 12 o bezbednosti hrane i veterinarskoj i fitosanitarnoj politici vrlo je obimno i sadrži veliki broj standarda, te će, prema iskustvima iz ranijih proširenja, Srbija verovatno dobiti merila za otvaranje i zatvaranje tog poglavlja.

 

Izvor: www.euractiv.rs

Loše informacije što se tiče naplaćivanja za iznošenje košnica u prostore Nacionalnog parka Fruška Gora i zaštićenih područja

I pord svih razumevanja koja smo dobili od predstavnika J.P. Vojvodina šume i J.P. Nacionalnog parka Fruška Gora, pčelari će za korišćenje prostora kojima gazduju ova J.P. morati da ove godine plaćaju nadoknadu tz  pašarinu. Svi se slažu da je to potpuno neopravdano, ali odluka o tom naplaćivanju je doneta u Beogradu u resornom Ministarstvu i do sada nije povučena. Postojala je dobra volja nekadašnjeg ministra Bačevića da se ispravi ova zaista nerazumna odluka, ali promena nikada nije sprovedena. J.P. Nacionalni park Fruška Gora i J.P. Vojvodina šume ne mogu niti imaju načina da promene odluku o naplaćivanju tz pašarine. Ipak nade postoje jer konačno u ovim J.P. shvaćeno koliko pčele znače za područja kojima oni upravljaju i klaster Panonska pčela već je preduzeo korake kako bi se sa Ministarstvom poljoprivrede definitivno i trajno rešio problem naplaćivanja “Pašarine”. To bi bio samo jedan od koraka koje to ministarstvo treba da preduzme kako bi pored Evropske Unije i oni podržali razvoj pčelarstva u Srbiji. Klaster Panonska pčela već ima program koji bi doprineo planskom razvoju pčelarstva u Srbiji i oni će svakako biti predmet razgovora u Ministarstvu poljoprivrede kao i Sekretarijatu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Taj program uskoro će biti predstavljen na sajtu www.klasterpanonskapcela.com , a u međuvremenu vrše se konsultacije sa svim akterima bitnim za razvoj pčelarstva.

Template_za_vagice

ID: {id[1]}

Ime: {name[1]}

Lokacija: {location[1]}

Geo. širina: {lat[1]}

Geo. dužina: {lon[1]}

Datum: {date[1]}

Vreme: {time[1]}

Tara: {tare[1]} Kg

—————————

Dnevni izveštaji

*********

Vreme: {log[1]/time[1]}

Neto težina: {log[2]/net[1]} Kg

Temperatura vazduha: {log[1]/ta[1]} °C

Relativna vlažnost vazduha: {log[2]/rha[1]} %

Temperatura u košnici: {log[2]/tbh[1]} °C

*********

Vreme: {log[2]/time[1]}

Neto težina: {log[2]/net[1]} Kg

Temperatura vazduha: {log[2]/ta[1]} °C

Relativna vlažnost vazduha: {log[2]/rha[1]} %

Temperatura u košnici: {log[2]/tbh[1]} °C

**********

Vreme: {log[3]/time[1]}

Neto težina: {log[3]/net[1]} Kg

Temperatura vazduha: {log[3]/ta[1]} °C

Relativna vlažnost vazduha: {log[3]/rha[1]} %

Temperatura u košnici: {log[3]/tbh[1]} °C

**********

Vreme: {log[4]/time[1]}

Neto težina: {log[4]/net[1]} Kg

Temperatura vazduha: {log[4]/ta[1]} °C

Relativna vlažnost vazduha: {log[4]/rha[1]} %

Temperatura u košnici: {log[4]/tbh[1]} °C

**********